Skip to main content

Målsökande protein kan stoppa spridda hjärntumörer

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 12:02 CEST

Vissa former av hjärntumörer (högmaligna gliom) är mycket svåra att behandla, eftersom tumörcellerna sprider sig till stora delar av hjärnan. Även om man tar bort all synlig tumör med hjälp av kirurgi och traditionell strålbehandling, kommer tumören ofta tillbaka. Målsökande proteiner kan vara en ny möjlighet att behandla dessa spridda hjärntumörer, visar Åsa Liljegren Sundberg i sin avhandling.

Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Åsa Liljegren Sundberg

Tumour Targeting Using Radiolabelled EGF Conjugates, Preclinical Studies

ISBN 91-554-5932-3

Abstract


Proteinet EGFR finns inte i normala celler, men många hjärntumörer uttrycker stora mängder EGFR på ytan av tumörcellerna. Åsa Liljegren Sundberg har framställt och studerat proteinkonjugat (EGF-konjugat), som kan binda till EGFR på tumörceller, och till dessa har hon kopplat radioaktiva nuklider. Tanken är att de radioaktivt märkta EGF-konjugaten ska användas som målsökande missiler, som specifikt söker upp och tar sig in i tumörcellerna i hjärnan. Strålning från den radioaktiva nukliden kan då döda tumörcellen, utan att skada normal vävnad.
I avhandlingen visar Åsa Liljegren Sundberg att EGF-konjugaten binder till EGFR på tumörceller, att de tar sig in i tumörcellerna samt att en stor andel av radioaktiviteten (60 procent) fortfarande ligger kvar i tumörcellerna efter två dygn. När radionukliden Astat-211 kopplades till ett EGF-konjugat kunde man, i tumörceller i kultur, döda mellan 96 och 99, 98 procent av tumörcellerna.
Åsa Liljegren Sundberg har också prövat att kombinera denna målsökande radionuklidbehandling med läkemedlet Iressa, som också riktar sig mot cellyteproteinet EGFR. Kombinationen gjorde att mer radioaktivt EGF-konjugat togs upp av tumörcellerna. I hjärntumörceller i kultur gjorde detta att behandlingens effekt blev över tre gånger bättre, trots att dessa tumörceller inte reagerade på enbart Iressa-behandling.
Tack vare de lovande resultaten i denna avhandling, planeras nu kliniska prövningar på patienter. I ett första skede kommer främst målsökningen att studeras, och endast små mängder av den radioaktiva nukliden kommer att användas. Om resultaten ser positiva ut kan det dock bli aktuellt med terapi av patienter. Nya behandlingsmetoder är efterlängtade, eftersom prognosen för dessa patienter oftast är dyster. Medelöverlevnaden är mindre än ett år.

Namn: Åsa Liljegren Sundberg
Avhandlingens titel: Tumour Targeting Using Radiolabelled EGF Conjugates, Preclinical Studies
Institution: Enheten för Biomedicinsk Strålningsvetenskap vid institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Opponent: Greg Adams, Fox Chase Cancer Center, Philadelphia
Disputationen äger rum: den 8:e maj kl 9.15 i Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet
Författaren nås på tel: 018-471 38 68 eller e-post: Asa.Liljegren@bms.uu.se
Läs mer: http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=4201