Skip to main content

Män med hög födelsevikt löper ökad risk att dö i prostatacancer

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 10:31 CEST

Män med hög födelsevikt löper 82 procents högre risk att dö i prostatacancer jämfört med män med normala födelsevikter. Män med låg födelsevikt riskerar att drabbas av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Det visar Margaretha Eriksson i sin avhandling vid Uppsala universitet. Disputationen sker den 3 november.

Margaretha Eriksson
The Impact of Birth Weight on Cardiovascular Risk Factors, Coronary Heart Disease and Prostate Cancer
ISBN: 91-554-6359-2
Abstract

I studien har hög födelsevikt definierats som en vikt över 4 250 gram och låg födelsevikt har bestämts till under 3 000 gram.

Margaretha Eriksson fann att män med hög födelsevikt hade 62 procents ökad risk för kliniska besvär av prostatacancer och 82 procents ökad risk att dö i prostatacancer jämfört med män med en födelsevikt mellan 3 001 och 4 249 gram. Detta var speciellt uttalat mellan 50 och 69 år. Omräknat på befolkningsbasis innebär resultaten att åtta procent av sjukligheten i prostatacancer och elva procent av dödligheten i prostatacancer kan bero på en hög födelsevikt.

Margaretha Erikssons studie visar också att män med låg födelsevikt hade en ökad risk att någon gång mellan 50 och 80 års ålder få blodtryckssänkande behandling, ha diabetes eller ha ett högt totalkolesterolvärde, tre riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Per kilo ökad födelsevikt minskade risken att ha någon av dessa riskfaktorer med 32 procent för blodtryckssänkande behandling, 53 procent för diabetes och 23 procent för ett högt kolesterolvärde (efter att hänsyn har tagits till andra påverkande faktorer).

Födelsevikten var dock endast svagt relaterad till död i hjärtsjukdom. Den uppmätta nioprocentiga minskningen i död per kilo ökad födelsevikt var långt ifrån statistiskt säker.

- Mina resultat visar att det inte är självklart att riskfaktorerna leder till manifesterad sjukdom eller död, säger Margaretha Eriksson.

Avhandlingens studier baseras på populationsrepresentativa urval. Alla pojkar födda i Göteborg 1913 har följts under hela livet oavsett var de har bosatt sig och alla 50-åriga män som bodde i Göteborg 1963 har följts i upprepade läkarundersökningar ("Studien 1913 års män").

Margaretha Eriksson kan nås på tel 018-611 34 25, mobil 0708-77 59 97 eller e-post margaretha.eriksson@pubcare.uu.se


Linda Nohrstedt