Skip to main content

Marika Hedin ny chef på Museum Gustavianum

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2013 07:30 CEST

Museum Gustavianums nya chef blir Marika Hedin, historiker och sedan 2009 chef för Vasamuseet i Stockholm.

-   På Gustavianum kommer museiarbetet nära forskningen inom olika discipliner vid ett av världens stora universitet. Museimediet med sina möjligheter till bredd och fördjupning, spänningen mellan samlingsbevarande, forskning och upplevelserik förmedling är för mig det perfekta sättet för att föra ut kunskap., säger Marika Hedin.

Marika Hedin är fil.dr. i historia och har varit verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet och KTH. Hennes egen forskning har bland annat berört den svenska liberalismens historia, vetenskapshistoria och Nobelprisens historia. Hon har arbetat med kunskapsförmedling genom läromedel, föredrag, radio och TV och har också skrivit flera böcker, bland annat den prisbelönta Bilden av svensk historia (2005).

-   Marika Hedin har med sin breda museierfarenhet och stora nätverk de allra bästa förutsättningarna att stärka relationerna mellan Uppsala universitet och omvärlden och bidra till ett kvalificerat vetenskapligt samtal, säger Margaretha Andersson, chef vid enheten för musik och museer vid Uppsala universitet.

Innan Marika Hedin rekryterades till Vasamuseet var hon förste intendent och ansvarig för den publika verksamheten vid Nobelmuseet där hon bidrog till att etablera museet som en viktig aktör för vetenskapskommunikation. Som chef för Vasamuseet har hon arbetat för att etablera nya forskningssamarbeten och göra forskningsresultat tillgängliga för en bred publik. Hösten 2012 utsågs hon till teknologie hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Marika Hedin tillträder tjänsten den 1 september.

Kontakt:
Marika Hedin, mobil: 070-344 65 13
Margaretha Andersson, chef på enheten för musik och museer, mobil: 070-167 93 31

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se