Skip to main content

Mastceller viktiga för utveckling av cancer.

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 15:29 CEST

Mastceller framkallar symptomen vid allergiska reaktioner och är aktiva i vårt immunförsvar. Men de är också aktiva i utvecklingen av tumörer visar Marie Fischer i sin avhandling.

Marie Fischer
Mast cells in Hodgkin lymphoma
ISBN: 91-554-6062-3
Abstract

Mastceller är en viktig del av vårt immunförsvar. De är framför allt kända för att framkalla de symptom vi ser vid en allergisk reaktion. Idag vet man att mastceller, förutom denna funktion, även har stor betydelse i regleringen av både akuta och kroniska inflammationer samt i kroppens försvar mot olika bakterier och virus. Ansamling av mastceller i områden runt tumörer är ett fenomen känt sedan länge, men orsaken och betydelsen av detta är oviss. I den här studien har vi undersökt möjliga förklaringar till varför mastceller ansamlas i tumörer vid Hodgkins lymfom (HL) och hur de kan medverka i tumörutvecklingen.

Hodgkins lymfom, HL, är en elakartad cancer som drabbar celler i lymfkörtlar. Karaktäristiskt för sjukdomen är att det finns ytterst få cancerceller, s.k. Hodgkin och Reed-Sternberg-celler, i tumörerna. Den största delen av tumörmassan utgörs istället av ”friska” immunologiska celler och bindväv. Samverkan mellan de olika cellerna är av avgörande betydelse för tumörutvecklingen.
Marie Fischer visar i sin avhandling att mastceller finns i HL-tumörer och att de kan signalera att tumörcellerna skall börja växa. Mastceller förekommer normalt sparsamt i lymfkörtlar, men i HL-tumörer är de däremot relativt vanligt förekommande. Tumörcellerna tillverkar ett protein, CCL5, som kan locka till sig mastceller, vilket skulle kunna vara en förklaring till varför mastceller ansamlas i HL-tumörer. Det är sedan tidigare känt att tumörcellerna producerar ett annat protein, IL-9, som kan stimulera deras egen tillväxt. Marie Fischer visar att IL-9 hittas oftare i serum från HL-patienter än från patienter med andra tumörtyper. Dessutom var IL-9-nivåerna högre hos patienter med sämre prognos. I avhandlingen demonstreras också en helt ny väg för att stimulera mastceller som kan vara av betydelse inte bara vid HL utan även vid andra kroniska inflammatoriska sjukdomar. Sammanfattningsvis lyfter avhandlingen fram mastcellen som en cell av betydelse vid tumörutveckling och inte bara är en cell som orsakar de allergiska symtomen.

Marie Fischer kan kontaktas på 018-611 02 13, 611 02 60, eller via e-post Marie.Fischer@genpat.uu.se

Anneli Waara