Skip to main content

Ny hedersdoktor med fokus på interaktioner mellan människa och miljö

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 07:00 CEST

Carole Crumley, gästprofessor vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, har utsetts till ny hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Hon har med sitt historisk-ekologiska perspektiv bidragit med nya förslag på lösningar på aktuella globala problem.

Carole Crumley, professor vid University of North Carolina och för närvarande gästprofessor vid Stockholms universitet, är en pionjär inom historisk ekologi och fortfarande ledande inom sitt fält. I projektet IHope (Integrated History and Future of People on Earth) har hon tillsammans med ekologer, klimatologer, sociologer och antropologer utvecklat ett globalt forskningsprogram som fokuserar på människans interaktioner med sin miljö under historien, med fokus på de senaste 2000 åren. Caroline Crumley är ledande inom arkeologiforskningens nya perspektiv på social och kulturell utveckling och forskar för närvarande bland annat på klimatets betydelse för romarrikets fall. Hon är under två år gästprofessor på Stockholms resilience Centre där hon utvecklar nya forskningsperspektiv på hållbar utveckling i förhållande till aktuella globala miljömässiga och kulturella problem.

Läs mer om Carole Crumley.

För mer information kontakta värden Paul Sinclair vid institutionen för arkeologi och antik historia, tel: 018-471 20 95, paul.sinclair@arkeologi.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se