Skip to main content

Ny kunskap om mekanismerna bakom livmoderhalscancer

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 14:53 CEST

Humant papillomvirus kan i sällsynta fall orsaka cancer i livmoderhalsen hos kvinnor. I mycket ovanliga fall kan papillomviruset dröja kvar i tiotals år innan cancer utvecklas. Xiaomin Zhao presenterar i sin avhandling ny kunskap om mekanismerna bakom denna process. Hon disputerar vid Uppsala universitet den 6 oktober.

Xiaomin Zhao
Regulation of Human Papillomavirus Type 16 mRNA Splicing and Polyadenylation
ISBN: 91-554-6328-2
Abstract

Det finns mer än 100 typer av humant papillomvirus, det vill säga papillomvirus som infekterar människan. En av typerna, typ 6, kan orsaka kondylom, vårtor i könsslemhinnornas yttre delar.

En annan typ av humant papillomvirus, typ 16, som också är sexuellt överförbar, är den största orsaken till livmoderhalscancer. Uppskattningsvis drabbar livmoderhalscancer 470 000 kvinnor i världen varje år och omkring 270 000 dör årligen av sjukdomen. Humant papillomvirus typ 16 orsakar 53 procent av de diagnostiserade fallen. Livmoderhalscancer är mest vanlig i utvecklingsländer.

Kroppens immunförsvar brukar eliminera de flesta infektioner av humant papillomvirus typ 16 inom ett år. I mycket sällsynta fall kan emellertid en infektion dröja kvar i tiotals år och påverka den infekterade cellen så att den långsamt utvecklas till en cancercell. Dessa kvardröjande cancerceller producerar inte några viruspartiklar och inte heller de virusproteiner som bygger upp viruspartikeln, strukturproteinerna. Detta tillåter sannolikt viruset att dröja kvar utan att den infekterade cellen upptäcks och elimineras av immunförsvaret.

För att lära sig vilka papillomvirusinfektioner som orsakar cancer är det därför av största vikt att förstå hur viruset nedreglerar sina strukturproteiner på molekylär nivå. Xiaomin Zhao har i sitt avhandlingsarbete upptäckt att papillomviruset har speciella RNA-sekvenser som hindrar uttrycket av virusstrukturproteiner. Dessa sekvenser binder till ett cellulärt protein med namnet hnRNP A1. Höga mängder av proteinet hindrar produktion av papillomvirusets strukturproteiner. Livmoderhalscancerceller har höga mängder av hnRNP A1, vilket antyder att detta protein spelar en viktig roll för virusets förmåga att orsaka kvardröjande infektioner som kan utvecklas till cancer.

Bättre kunskap om de molekylära mekanismerna bakom papillomvirusets fördröjda uttryck kan leda till att bättre antivirusbehandlingar kan tas fram i framtiden.

Xiaomin Zhao kan nås på tel 018-471 43 22 eller e-post xiaomin.zhao@imbim.uu.se. Hon pratar engelska men inte svenska.


Linda Nohrstedt