Skip to main content

Ny teknik för supersnabb DNA-analys

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 14:12 CEST

Små variationer i människans DNA kan förklara varför vissa blir sjuka och andra inte. Men metoden för att undersöka dessa variationer är både dyr och tidskrävande. Fredrik Dahl presenterar i sin avhandling en ny metod som gör hela processen betydligt effektivare.

Fredrik Dahl
Selector Technology
ISBN: 91-554-6330-4
Abstract

DNA-molekylen finns i kroppens alla celler och bestämmer hur varje individ ser ut och fungerar. I dag känner vi till hela den DNA-sekvens som bygger upp människans arvsmassa. Denna sekvens är i princip identisk mellan individer, men de små skillnader som finns kan förklara varför varje individ är unik och varför vissa människor blir sjuka och inte andra.


- Den stora utmaningen är att förstå vad denna sekvens betyder och hur de små variationerna påverkar vår hälsa, säger Fredrik Dahl.

För att kunna studera DNA-molekylens information i detalj behövs en masskopiering av utvalda delar av molekylen innan själva analysen kan utföras. Detta sker vanligtvis med den nobelprisbelönade tekniken ”PCR”. Tyvärr klarar inte denna teknik att masskopiera flera utvalda delar av DNA-molekylen samtidigt, vilket medför ett både kostsamt och tidskrävande arbete när man vill detaljstudera flera delar av DNA-molekylen.

Fredrik Dahl beskriver i sin avhandling nya tekniker för att kopiera DNA-molekylen. En av dessa, den så kallade ”Selector-teknologin”, är en lösning på PCR-problemet. Selector-teknologin tillåter nämligen masskopiering av åtminstone hundratals utvalda delar från den mänsklig arvsmassan samtidigt, och resulterar därmed till att flera undersökningar av DNA-molekylen kan utföras på en och samma gång.

- Jag hoppas att denna teknik blir betydelsefull för det stora forskningsfält som studerar och jämför människans arvsmassa, och som i ett längre perspektiv kan leda till att utvecklingen av läkemedel mot våra folksjukdomar blir både snabbare och billigare, säger Fredrik Dahl.

Fredrik Dahl kan nås på 018-471 49 07, 070-783 12 19 eller via e-post: Fredrik.Dahl@genpat.uu.se


Anneli Waara