Skip to main content

Ny teknik förbättrar strålbehandling mot cancer

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 10:48 CEST

Avancerad strålbehandlingsteknik gör det möjligt att bestråla tumörer med en mer lokaliserad stråldos. Att använda protonstrålar och intensitets-modulerade fotonstrålar (IMRT) kan leda till stora förbättringar i strålbehandlingen, visar Jonas Johansson i sin avhandling. Disputationen äger rum den 6 april vid Uppsala universitet.


Jonas Johansson jämför i sin avhandling protonstrålar och intensitets-modulerade fotonstrålar (IMRT) med de standardtekniker som är i bruk idag. Tre tumörtyper har ingått i jämförelsen: vänstersidig bröstcancer som spridit sig till lymfkörtlarna, hypofarynxcancer (i svalget) och rektalcancer (ändtarmscancer).

Jämförelsen görs med datorsimulerade dosberäkningar på ett antal patientfall. De beräknade dosfördelningarna kan jämföras direkt för att påvisa skillnader mellan behandlingsteknikerna. I en annan jämförelse används dos-responsmodeller för beräkningar av sannolikheten för tumörkontroll och sannolikheten för komplikationer i normalvävnader.
Resultaten visar att protoner och IMRT ger fördelaktigare dosfördelningar än standardteknikerna. Beräkningarna med dos-responsmodeller visar att detta leder till lägre risk för komplikationer i normalvävnader och för hypofarynxcancer även bättre tumörkontroll. Protoner har jämfört med IMRT fördelen att volymer med låga till medelhöga doser minskar markant.
För patienterna med vänstersidig bröstcancer kan sannolikheten för strålningsinducerad lunginflammation minska från 15 procent med den bästa standardtekniken till mindre än tre procent för IMRT och protoner. I patientgruppen med hypofarynxcancer kan IMRT och protoner ge utrymme för en ökning av dosen till tumören samtidigt som sannolikheten för biverkningar i spottkörtlarna kan minska. För rektalcancer kan sannolikheten för både akuta och sena tunntarmskomplikationer minska med cirka 50 procent med IMRT och protoner. Protonerna kan potentiellt ge en ännu kraftigare minskning beroende på antaganden om betydelsen av bestrålad volym.
- Resultaten i min avhandling visar att det finns möjligheter till stora förbättringar i strålbehandling om IMRT och protoner används. Fördelarna är störst för protoner, säger Jonas Johansson.
- Modellstudier av det slag som presenteras här kan tjäna som underlag och motiv för framtida investeringar i kostsamma protonbehandlingsläggningar.

Annica Hulth