Skip to main content

Nya hedersdoktorer inom samhällsvetenskap

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 08:27 CEST

Hans Joas vid universitetet i Freiburg, Tyskland, och Michael Power, professor vid London School of Economics, har utsetts till nya hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Professor Hans Joas är Fellow vid Freiburg Institute for Advanced Studies vid Freiburgs universitet, och gästprofessor vid University of Chicago. Joas har lämnat banbrytande bidrag till samhällsteori och sociologisk teori och är författare till ett antal arbeten som framstår som moderna klassiker, däribland ”The Creativity of Action”. Exempel på forskningsområden är religioners roll i moderna samhällen, historisk samhällsforskning, värderingars och normers uppkomst och de mänskliga rättigheternas historia. Han är en av de mest aktiva deltagarna i vetenskaplig och offentlig debatt.

Joas står för en sociologi och samhällsvetenskap som samtidigt som den blir mer trängd, är än mer behövd. Hans breda och djupa historiska perspektiv, rotat i klassisk och modern samhällsteori och filosofi, möjliggör helt ny kunskap utifrån smalare forskningsfält som annars sällan kommer i kontakt med varandra och sin omvärld.

Michael Power är professor i redovisning vid London School of Economics och föreståndare för “The Centre for the Analysis of Risk and Regulation” (CARR). År 1997 publicerade Michael Power boken Audit society: Rituals of verification”, en bok som fått mycket stor internationell spridning och inspirerat till utvecklade studier. Hans forskning har också fått betydelse i den allmänna debatten där det numera ofta refereras till ”audit society”, på svenska översatt till ”revisionssamhället” eller ”granskningssamhället”. Michael Power påvisade i sina banbrytande studier utvecklingen av ett samhälle som inte bara karaktäriseras av många granskningar, utan där verksamheter också utformas med tanke på att de skall granskas, utvärderas och revideras.

Power har också gjort betydande forskningsinsatser om utveckling och standardisering av finansiell reglering och rapportering och dess betydelser för organisering och styrning av företag och offentlig verksamhet. I sin senaste bok, Organized Uncertainty: Designing a World of Risk Management analyserar Power den under senare år närmast explosionsartade utbredningen av ”Risk management”. Han visar att utbredningen har mycket mindre att göra med verkliga faror och möjligheter än man kunde tro, och mer med organisationers anseende och legitimitet.

För mer information, kontakta värdarna Kerstin Sahlin (ang Power), professor vid företagsekonomiska institutionen, mobil: 070-425 07 98, eller Patrik Aspers (ang Joas), professor vid sociologiska institutionen, mobil: 070-317 6722

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se