Skip to main content

Nya möjligheter att ge barn exakt rätt dos läkemedel

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 07:00 CEST

Det blodförtunnande läkemedlet Waran används för att minska risken för blodpropp. Det är mycket viktigt att läkemedlet doseras rätt men idag är det svårt att förutsäga vilken dos en patient behöver, särskilt hos barn. I en ny avhandling från Uppsala universitet har apotekaren Anna-Karin Hamberg skapat ett dataprogram för individanpassad Waranbehandling som kan användas både för vuxna och barn.

Dosen Waran (warfarin) en patient behöver varierar kraftigt från person till person, men det finns idag små möjligheter att i förväg kunna förutsäga vilken dos en patient behöver. Samtidigt är det viktigt att den hamnar rätt. Om dosen är för liten ökar risken för blodpropp och om den är för hög ökar risken för blödning.

De flesta som ordineras Waran är vuxna men läkemedlet ges också till barn som till exempel varit med om en hjärtoperation. Det är svårt att dosera läkemedlet rätt och liksom vuxna reagerar barn olika på behandlingen. Det har hittills inte funnits något datorprogram till stöd för Warandosering på barn.

I sin avhandling har apotekaren Anna-Karin Hamberg med kollegor utvecklat modeller för att så detaljerat som möjligt beskriva sambandet mellan given Warandos och PK-INR-värdet, som är det mått man använder sig av för att kontrollera blodets levringsförmåga. Modellerna är utvecklade på behandlingsinformation från nästan 1500 vuxna patienter och drygt 160 barn i åldern 0-18 år.

Utvärdering har visat att modellerna är bra på att beskriva sambandet mellan Warandos och PK-INR i både vuxna och barn, oavsett genotyp, ålder, eller kroppsvikt. Modellerna kan användas för att ta fram en individuellt anpassad dos vid insättning av Waran (a priori individualisering). Man kan även använda modellerna för att skräddarsy dosen efter påbörjad behandling med hjälp av så kallade Bayesianska metoder (a posteriori dosindividualisering). Man använder då modellen tillsammans med tidigare PK-INR-mätningar från den aktuella patienten för att förutsäga rätt dos.

Modellbaserad dosering kräver vanligtvis tillgång till specialiserade program. För att öka tillgängligheten och för att skapa ett mer användarvänligt alternativ, har modellerna överförts från ett specialiserat datorprogram till ett enkelt och lättillgängligt datorprogram. Programmet kan användas för individanpassad Waranbehandling i både vuxna och barn. För att beräkna en dos krävs att uppgifter om ålder, vikt, start- och mål-PK-INR matas in, samt information om genotyp om detta finns tillgängligt. Förutom att beräkna en lämplig Warandos för att uppnå ett givet mål-PK-INR, kan programmet användas till att beräkna PK-INR-värdet efter en given dosering.  

-   Med programmet ges förbättrade möjligheter till individuellt anpassade doseringsrekommendationer, särskilt vid behandlingsstart där risken är som störst att hamna utanför målområdet, säger Anna-Karin Hamberg.

Användning av programmet för att beräkna lämplig dos kommer inte att ersätta PK-INR mätningar som ett viktigt hjälpmedel för identifiering av rätt dos för en enskild patient. Men programmet kan bidra till att i) minska antalet PK-INR mätningar och dos-ändringar som behövs för att uppnå en stabil Waranbehandling, ii) minska tiden fram till adekvat effekt, och iii) öka tiden med adekvat behandlingseffekt.

För mer information kontakta Anna-Karin Hamberg, tel: 070-7483750, e-post: Anna-Karin.Hamberg@medsci.uu.se

Ladda ner avhandlingen Pharmacometric Models for Individualsiation of Warfarin in Adults and Children.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se