Skip to main content

Nya normer kan bryta gamla mönster inom kristen sexualetik

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 07:00 CEST

Kristen sexualetik fokuserar för mycket på de intima relationernas form – äktenskapet, vilket gör att en tröghet inom kristen sexualetik bevaras. Det är utgångspunkten för teologen Sofia Mogårds avhandling. Sofia Mogård menar att om fokus i stället låg på relationens innehåll skulle det både överensstämma med kristen människosyn, möjliggöra för kärlek i relationen och föra teologin framåt.

Sofia Mogård har i sin avhandling, som läggs fram på Uppsala Universitet 8 oktober, jämfört olika teologer som vill revidera kristna uppfattningar om sexualitet och samlevnad. Flera av dessa teologer antar ett feministiskt perspektiv alternativt ett queerteoretiskt perspektiv.

Sofia Mogård menar att trots ambitionen att utmana den heterosexism och sexism som präglar kristen tradition så ingår fortfarande antaganden om att det finns en sann eller äkta sexualitet.

– I de här antagandena ingår föreställningar om ett naturligt sätt att vara sexuell på. Till exempel hur män respektive kvinnor ska vara. Män och kvinnor förväntas utgöra motsatser till varandra som fungerar kompletterande i det sexuella mötet, säger Sofia Mogård.

Kristna teologer har i stor utsträckning försvarat vikten av att ingå äktenskap, alltså fokuserat på formen för relationen, i stället för dess innehåll. Detta har lett till att äktenskap har kunnat innehålla våld och underordning utan att ifrågasättas. Dagens samhälle reser krav på en förändrad syn på kristen sexualetik. Inte minst då man sedan förra året öppnade upp för samkönade äktenskap inom Svenska Kyrkan. Därför förordar Sofia Mogård engagemang och åtagande som norm för intima relationer. På så vis skulle normen inte bara överensstämma med en kristen människosyn utan också möjliggöra för kärlek i relationen.

För mer information kontakta Sofia Mogård 0730321316

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se