Skip to main content

Nya program inom humaniora till nästa höst

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 16:13 CEST

Vid dagens sammanträde beslutade universitetets styrelse, konsistoriet, att inrätta fyra nya kandidatprogram inom humaniora. Med de nya utbildningarna vill man möta studenternas önskemål och arbetsmarknadens behov.

I höst startade tre nya kandidatprogram inom humaniora och nästa höst startar ytterligare fyra nya program: kandidatprogrammet i klassiska studier, kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi, historikerprogrammet och kandidatprogrammet i tidiga språk och kulturer. Programmen sammanför ämnen som annars är uppdelade på olika institutioner men som har mycket gemensamt. Det leder till en utbildning med helhetsbild.

- Ämnet historia finns till exempel spritt på flera institutioner. Tre av dem förenar nu sina krafter i ett gemensamt program för historia, idéhistoria och ekonomihistoria, berättar Alberto Tiscornia, utbildningsledare vid historisk-filosofiska fakulteten.

Program med fastare studiegång och anpassade färdighetskurser vid sidan av de teoretiska delarna efterfrågas av studenterna. I de nya programmen kan en eller två terminer användas för färdighetskurser, praktik eller andra moment som kompletterar huvudämnena.

Historikerprogrammet ska ge verktyg för att undersöka samhällsfenomen av olika slag genom djup förståelse av det förflutna och utvecklingen till nutid. Kandidatprogrammet i klassiska språk sammanför klassiska språk med studier i antikens kultur och samhällsliv, såsom ofta görs i andra länder. Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi sammanför kulturantropologi och etnologi och ska förbereda för en yrkesbana inom t ex kommunikation, internationella relationer, museiverksamhet samt förvaltnings- och företagskulturer. Kandidatprogrammet i tidiga språk och kulturer, slutligen, ges av språkvetenskapliga fakulteten i samarbete med historisk-filosofiska fakulteten och ska förena studier i tidiga språk med studier i t ex arkeologi och antik historia.

För mer information, kontakta utbildningsledare Alberto Tiscornia, tel: 018-471 18 79, 070-425 03 33, alberto.tiscornia@uadm.uu.se