Skip to main content

Konstvetare och litteraturvetare nya hedersdoktorer

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 10:49 CEST

Martin Kemp, professor i konsthistoria vid Oxford University, och Janice Radway, professor i kommunikation/retorik och genusstudier vid Northwestern University School of Communication, USA, har utsetts till nya hedersdoktorer vid historisk-filosofiska fakulteten.

Martin Kemp, professor i konsthistoria vid Oxford University, har skrivit om visualitet i konst och vetenskap från renässansen till idag. Han har både naturvetenskaplig och humanistisk utbildning och är en internationellt ledande renässansforskare, bland annat på Leonardo da Vinci. Han har särskilt fokuserat på de medicinska och matematiska vetenskapernas förhållande till bilden och bildkonsten och har en bred syn på konstvetenskapens möjligheter att bidra till kulturhistorien. De senaste åren har han ägnat visualitetens nyare historia och menar att ett diagram eller en datorframställd molekylmodell kan vara lika relevant för denna historieskrivning som en målning. Martin Kemp har bedrivit ett nära samarbete med brittiska och skotska museer och har bland annat använt avancerad 3D-teknik för att visualisera Leonardo da Vincis idéer.

Janice Radway är professor i kommunikation/retorik och genusstudier vid Northwestern University School of Communication, USA. Hon är en utpräglat tvärvetenskaplig forskare vars forskning haft stor betydelse inom ett flertal humanistiska ämnen och forskningsinriktningar; framför allt kulturstudier, litteraturvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och genusstudier. Hennes karriär etablerades på allvar med den banbrytande boken "Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular Literature" (1984) en undersökning av kvinnors läsning av romantiska böcker som idag är ett standardverk inom populärkulturforskningen. Därefter har hon publicerat "A Feeling for Books: The Book- of-the-Month Club, Literary Taste, and Middle Class Desire" och under senare år ägnat stor tid åt mer bokhistoriskt orienterade studier, bland annat som redaktör (tillsammans med Carl Kaestle) av volym X i serien "History of the Book in the United States", utgiven av The American Antiquarian Society. Hon är före detta president för American Studies Association. Hennes intresse för läsning kvarstår och hon arbetar nu på en bok titulerad "Girls, Zines, and their Afterlives: Sex, Gender, Capitalism, and Everyday Life in the Nineties and Beyond".

Kontaktpersoner:
Professor Eva Hemmungs-Wirtén (J. Radway) på 070-533 50 25, eva.hemmungs-wirten@abm.uu.se
Professor Jan von Bonsdorff (för Martin Kemp) på 018-471 28 89, jan.von.bonsdorff@konstvet.uu.se