Skip to main content

Oxfordgruppen träffar Uppsalas lektorer och förstelärare

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 07:40 CET

Oxfordgruppen vid Uppsala universitet bjuder in samtliga lektorer och förstelärare i Uppsalas gymnasieskolor för att diskutera hur man kan hjälpas åt i skolornas kvalitetshöjande arbete.

Uppsala kommun har sedan 2007 haft ambitionen att förstärka gymnasieskolans kvalitet genom att anställa disputerade lektorer och förstelärare. Uppsala universitet har ett intresse av att studenterna är väl rustade inför högre studier, såväl kunskapsmässigt som färdighetsmässigt.

För att ta tillvara dessa gemensamma intressen på bästa sätt bjuder Oxfordgruppen vid Uppsala universitet in samtliga lektorer och förstelärare i Uppsalas gymnasieskolor till en första träff den 11 december.

-   Syftet med mötet är att diskutera frågan om vi genom att samarbeta kan höja kvaliteten på både universitets- och gymnasieutbildningar – utan att det kostar mer pengar, säger Christopher Lagerqvist i universitetets Oxfordgrupp.

För mer information, kontakta Christopher Lagerqvist, tel: 070-277 90 63

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se