Skip to main content

Partydroger i fokus under heldagskurs för praktiker.

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 10:58 CEST

Droganvändningen bland unga är ett allvarligt samhällsproblem. Den 27-28 april arrangeras en kurs om missbruk, neurobiologi och nya preparat, för personal inom socialtjänst, skola, psykiatrin och andra som kommer i daglig kontakt med ungdomar.

Amfetamin, ecstasy, kokain, heroin, LSD, GHB, svamp, hasch och marijuana - listan över illegala droger som finns i omlopp kan göras lång. Till dessa kan också läggas en mängd nya preparat som med små "korrigeringar" i den kemiska strukturen kan kringgå lagstiftningen och säljas över Internet.

- Vi började med dessa utbildningar för några år sedan för att vi tyckte det var viktigt att föra ut ny kunskap till de här yrkeskategorierna, säger Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet och en av initiativtagarna.

Bland föreläsarna finns såväl forskare och läkare som representanter för polis och kriminalvård. Ämnen som tas upp är bland annat hur arv och miljö påverkar utveckling av drogberoende, hur kriminella nätverk arbetar, hjärnans känslighet för cannabis, nya beroendeframkallande preparat drogförsäljning på Internet.

- Idag är det vanligt att ungdomar kombinerar en mängd olika preparat för att få en så häftig effekt som möjligt. Forskning visar att detta har ödesdigra och långvarliga effekter, bland annat på hjärnans belöningssystem.

Kursen är fullbokad, men respresentanter för media hälsas välkomna att vara med.


Läs program.

För mer information, kontakta Fred Nyberg, mobil: 070-817 41 66, fred.nyberg@farmbio.uu.se