Skip to main content

Pedagogikumbygget kommer inte att störa Linnéjubileet

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 16:53 CET

Efter samråd med Akademiska Hus har Uppsala universitets rektor beslutat att senarelägga starten av det beslutade bygget av institutionslokaler i kvarteret Blåsenhus. Byggnadsarbetena kommer att inledas i september, och inte som tidigare planerat i april. Den ändrade tidplanen för projektet beror på en stark önskan att inte störa årets stora Linnéjubileum, som kulminerar i Uppsala under våren och sommaren.


- Granne med de planerade lokalerna ligger Botaniska trädgården, som kommer att vara ett centrum för jubileumsprogrammet med stora strömmar av turister och Uppsalabor. Störningar från bygget kunde ha blivit besvärande för jubileet, förklarar rektor Anders Hallberg.

Beslutet att låta Akademiska Hus uppföra den nya byggnaden fattades av universitetet i december 2006, efter flera års planering. Byggnaden kommer att ligga vid Norbyvägen, i kvarteret Blåsenhus som sedan länge är en viktig del av universitetets expansionsutrymme.

- Jag ser det som mycket angeläget att bygget av de nya lokalerna genomförs så snart som möjligt. Det nu beslutade uppskovet med byggstarten leder dock till att inflyttningen senareläggs till december 2009. Men jag bedömer att den olägenheten mer än väl uppvägs av att det stora Linnéjubileet kan genomföras på ett störningsfritt sätt, säger Anders Hallberg.

Carl von Linné är den internationellt mest kände svenske forskaren genom tiderna och 300-årsminnet av hans födelse uppmärksammas genom en mängd arrangemang och aktiviteter, inte bara i Uppsala utan runt om i landet och även i flera andra länder. Universitetet har planerat ett omfattande jubileumsprogram och det nyligen upprustade Linneanum i Botaniska trädgården kommer att vara hjärtat i detta firande.

Att byggstarten senareläggs med några månader betyder inte att projektering och förberedelsearbete avstannar. Den första etappen blir nu i stället att Akademiska Hus omgående påbörjar anläggandet av den nya parkeringsplatsen för Pedagogikum. Parkeringsplatsen kommer att stå klar om några månader, och kommer alltså att kunna betjäna den ström av besökare som till våren och sommaren väntas till Uppsala, Linnéminnena och Botaniska trädgården.

För mer information, kontakta byggnadschef Lennart Ilke, 018-471 75 77, 070-425 00 65, e-post: Lennart.Ilke@uadm.uu.se

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/pedagogikumbygget.kommer.idCD8.htmlPressinformatör
Johanna Blomqvist

E-post johanna.blomqvist@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 19 32
Mobil: 070-425 08 64
Fax: 018-471 15 20
Adress: Box 256, 751 15 Uppsala