Skip to main content

PO Enquist och Rüdiger Hehlmann nya hedersdoktorer

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 13:56 CEST

Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett två nya hedersdoktorer: Författaren P.O. Enquist och professor Rüdiger Hehlmann, som lett uppbyggnaden av det europeiska nätverket European LeukemiaNet.

Per Olov Enquist har i sitt rika författarskap från 1961 och framåt återkommande lyft fram viktiga medicinska och medicinhistoriska motiv från 1700-talet fram till våra dagar. Hans skildringar bygger på studier av medicinhistorisk och biografisk dokumentation och på egen erfarenhet av sjukdom och beroendeproblematik. Den dokumentära teknik som Enquist introducerat i nutida romankonst har krävt omfattande källforskning på en rad olika områden. Han har nått en stor läsande allmänhet, men också studenter och lärare som inspirerats av hans skrifter och uppskattade föreläsningar och estradsamtal. Per Olov Enquist har läst litteraturhistoria, historia och statskunskap i Uppsala där han också skrev sin licentiatavhandling i litteraturhistoria. Hans verk består av ett stort antal romaner och teaterpjäser samt essä- och barnböcker. Den senaste boken ”Ett annat liv” kom 2008.

Professor Rüdiger Hehlmann var 1988-2008 chef för III medicinska kliniken vid universitetet i Heidelberg, Tyskland, där han fortfarande leder en stor forskargrupp som gjort många värdefulla kliniska och prekliniska upptäckter kring framför allt kronisk myeloisk leukemi. Hehlmann har gjort en mycket stor insats gällande uppbyggnaden av European LeukemiaNet (ELN), vars ordförande och primus motor han är sedan starten 2003. Nätverkets mål är att på en rad olika sätt stärka samarbetet inom forskning och hälsovård vid akuta och kroniska leukemier. I nätverket samarbetar för närvarande 105 natio¬nella studiegrupper för leukemi och 105 interdisciplinära grupper representerade av över 1000 forskare vid 162 universitet från 33 länder. Nätverket har under hans ledning utvecklats på ett imponerande sätt. Under 2009 organiserades ett 80-tal arbetsgruppsmöten, ett stort antal prekliniska och kliniska studier initierades och kompletterades med mer än 400 vetenskapliga publikationer. Det har också utarbetats ett 20-tal rekommendationer och guidelines för diagnostik och behandling. Närmare information om finns på www.leukemia-net.org.


Promotionen äger rum den 28 januari 2011.

För mer information kontakta respektive värd: Professor Lisa Ekselius (ang Enquist), tel: 018-611 52 27, lisa.ekselius@neuro.uu.se eller Professor emeritus Bengt Simonsson (ang Hehlmann), tel: 018-611 44 01, bengt.simonsson@medsci.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se