Skip to main content

Populärvetenskapliga föreläsningar om universum och antimateria

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 07:00 CEST

I mitten av juni samlas fysiker från stora delar av världen i Uppsala för en forskningskonferens om antimateria. På lördagen den 15 juni bjuds allmänheten in till två populärvetenskapliga föreläsningar om universum, antimateria och symmetrier.

Under konferensen ”International Conference on Low Energy Antiproton Physics” i Uppsala kommer de deltagande forskarna att diskutera sökande efter antimateria i universum, antimateriens gravitation, de första experimenten med antiatomer på CERN, samt hur man använder antiprotoner som verktyg för att studera naturens grundläggande krafter. Bland annat kommer nobelpristagaren Samuel Ting från MIT att berätta om nya resultat från sökandet efter antimateria i den kosmiska strålningen.

I samband med konferensen hålls två populärvetenskapliga föreläsningar lördagen den 15 juni klockan 10-12 i sal X i universitetshuset. Föreläsningarna är öppna för allmänheten. 

Den första föreläsningen: "Cold matter and antimatter - how similar are they?" med professor Gerald Gabrielse, Harvard University, hålls på engelska. Den andra "Spegel, spegel, på väggen där - om universums skönhet och symmetrier" hålls av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, på svenska.

Läs mer om konferensen.

För mer information kontakta Tord Johansson, konferensordförande, professor i kärnfysik vid Uppsala universitet, tel: 070-4250096, e-post: tord.johansson@physics.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se