Skip to main content

Pressanmälan öppnar till årets Uppsala Health Summit om cancervårdens svåra frågor

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2018 15:18 CEST

Årets toppmöte Uppsala Health Summit tar sig an de svåra frågorna om framtidens cancervård. Bland deltagarna finns många viktiga internationella aktörer från hälsoorganisationer, patientorganisationer, akademi, företag, ideella organisationer och beslutande organ.

Cancer drabbar alltfler i Sverige och världen, trots stora framgångar inom cancerforskningen de senaste decennierna. Gapet mellan vad som är möjligt att behandla och vad som är tillgängligt för patienten ökar. Många viktiga upptäckter kommer aldrig till klinisk nytta för patienten, antingen för att de är för dyra, inte klarar olika riktlinjer eller är ojämnt fördelade i världen. En färsk rapport som publicerats inför mötet visar att det finns stor outnyttjad potential som möter hinder av olika slag. Målsättningen vid Uppsala Health Summit är att mötas över organisations- och nationsgränser och med gemensamma erfarenheter och insikter föreslå viktiga åtgärder inom cancerområdet.

Tid och plats: Uppsala Slott, den 14 - 15 juni, kl 9-17 båda dagarna.

Journalister är välkomna att delta under båda dagarna. För anmälan krävs, anmäl er här: https://reg.akademikonferens.se/uhs2018/Press

Samtliga plenarföreläsningar är öppna för journalister, liksom workshops där diskussioner förs. För workshops gäller att anmälan kan ske till endast EN av de workshops som går parallellt under samma tid. Byte av workshop under pågående diskussion medges inte.

Läs programmet

Läs rapport som publicerats inför mötet.

Läs tidigare pressmeddelande om mötet.

För praktiska frågor, kontakta pressansvarig Anneli Waara, tel: 018-070-425 07 18, eller pressinformatör Linda Koffmar, tel: 070-425 08 64, eller presskontakt@uadm.uu.se