Skip to main content

Pressinbjudan: Föreläsning med brittiske statsvetaren Gerry Stoker

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 15:44 CEST

I mer än trettio år har professor Gerry Stoker utforskat frågor om urbanpolitik, politisk styrning i komplexa miljöer och strategier för att uppmuntra medborgerligt deltagande. Den 13 maj kommer han till Institutet för bostads- och urbanforskning  vid Uppsala universitet för att hålla institutets fjärde urbanföreläsning i ordningen.

- Gerry Stoker är en internationellt erkänd forskare med en bred och imponerande meritlista, så det är väldigt roligt att han kommer hit, säger arrangören Gunnar Myrberg från Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
Under föreläsningen den 13 maj kommer Stoker att tala om decentralisering av politisk makt och hur det ger goda förutsättningar för långsiktigt beslutsfattande. Han intresserar sig också för det paradoxala i att medborgare i västvärlden i allmänhet är för demokrati men att många samtidigt bär på ett slags politikerförakt.

- Med sin forskning vill han bidra till mer inkluderande och bättre fungerande demokratiska processer, säger Gunnar Myrberg.

Sedan 2010 arrangerar IBF urbanföreläsningen, en årlig föreläsning av en internationellt ledande forskare inom bostads- och urbanforskningsområdet.

- Föreläsarna som kommer hit ska vara väletablerade inom något av IBF:s forskningsområden och producera aktuell forskning av publikt och brett intresse, säger Gunnar Myrberg.
 
Årets urbanföreläsare Gerry Stoker är en förgrundsfigur inom det statsvetenskapliga forskningsfältet governance, eller nätverksstyrning, och har på detta sätt bidragit till förståelsen för nätverkandets politiska betydelse. Han är professor i statsvetenskap och direktör för Centre for Citizenship, Globalization and Governance (C2G2) vid University of Southampton, Storbritannien samt professor i politik vid University of Canberra, Australien.
 
Om föreläsningen
Tid: tisdag 13 maj 2014 kl 15.00
Plats: sal IX i Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Föreläsningen hålls på engelska.

Mer information.

Kontakt:
Gunnar Myrberg, docent i statskunskap vid IBF: gunnar.myrberg@ibf.uu.se,  018-471 6524, 0730358378
Ester Ehnsmyr, informatör vid IBF: ester.ehnsmyr@ibf.uu.se, 018-4716503, 0704250401

Vid Institutet för bostads- och urbanforskning bedrivs forskning om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Institutet erbjuder dessutom en mångvetenskaplig miljö – så att olika discipliner, tillsammans och i växelverkan, kan belysa det komplexa sammanhang som den urbana miljön utgör. Verksamheten kan delas in i tre profilområden: bostadsforskning, urbanforskning och forskning om samhällsförändring.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se