Skip to main content

Pressinbjudan: Politiska ledarstilar diskuteras i rundbordssamtal

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 09:08 CET

Vilken roll spelar de yttre attributen i politiken? Finns det till exempel en typisk svensk statsministerstil? Den 22 februari diskuteras politisk stil och ledarstil av en grupp journalister och forskare vid ett rundabordssamtal.

Politikers ledarstil är ett återkommande ämne som diskuteras i media. Klädstil och beteende likaså. Vad går hem bland väljare och partikollegor? Är det viktigt för politiken? En intressant fråga är om synen har förändrats på hur en statsminister eller en politiker bör vara och uppträda. Skulle Arvid Lindman eller Tage Erlanders ledarstil fungera i dag?

Intressant är också att jämföra partiledare från olika partier, och kraven som ställs från partikollegorna. Hur dyra kläder får en socialdemokratisk ledare bära? Och är Göran Persson mer lik Carl Bildt än Ingvar Carlsson?

-    Vi tror att mycket av det som sägs vid seminariebordet kan intressera en bredare allmänhet och att ett fruktbart sätt att öppna seminariet för fler är denna typ av samtal mellan erfarna politiska journalister och forskare säger Katarina Barrling, moderator och forskare i statskunskap vid Uppsala universitet.

Rubrik: Politisk stil och ledastilar i politiken – ett rundabordssamtal.

Tid och plats: 22 februari, kl 13:15-15:00, Gamla torget 6 (gamla badhuset), Brusewitzsalen, plan 1

Panel:
Pär Daléus, fil. dr i Statsvetenskap, lärare vid FHS & Nationellt centrum för krishanteringsstudier, disputerade hösten 2012 på avhandlingen Politisk ledarskapsstil. Om interaktionen mellan personlighet och institutioner i utövandet av det svenska statsministerämbetet.

Barbro Hedvall, fil. lic. i historia vid Uppsala universitet, mångårig ledarskribent och nu fri skribent och författare. Hennes senaste bok heter Maktens signaler: från plym till naket huvud

Per T Ohlsson, journalist, författare och kolumnist i Sydsvenskan. En av huvudredaktörerna för sviten Sveriges statsministrar under 100 år, där han även författat delarna om Rickard Sandler och Carl Gustaf Ekman.

Petra Pauli, universitetslektor och koordinator för lärarutbildningen i historia vid Göteborgs universitet. Disputerade våren 2012 på avhandlingen: Karriärer och ledarideal. En undersökning av svensk arbetarrörelse under 1900-talet.

Li Bennich-Björkman (ordf), skytteansk professor i statskunskap och vältalighet, forskningsledare vid Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet.

Moderator: Katarina Barrling, fil. dr i statskunskap vid Uppsala universitet, med bl.a. politiska partier och parlament som forskningsområden.


För mer information, kontakta Katarina Barrling, mobil: 070-259 03 26, eller katarina.barrling@statsvet.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se