Skip to main content

Öppen diskussion om Blåsenhus

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 11:27 CEST

Vad händer i Blåsenhus? Uppsala universitet och Akademiska Hus bjuder in allmänhet och politiker till ett öppet möte om framtiden i Blåsenhus. Representanter för media är välkomna att delta.

Nu förbereds arbetet med en detaljplan för området mellan Dag Hammarskjölds väg och det pågående bygget för bland annat lärarutbildningen.

Fyra välrenommerade nordiska arkitektkontor har under våren tagit fram idéskisser till hur ny bebyggelse kan gestaltas. Dessa vill vi nu visa för allmänheten och ge tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter.

Kvarteret Blåsenhus i centrala Uppsala har Slottet och Botaniska trädgården som närmaste grannar. I översiktsplanerna för Uppsala är huvuddelen av kvarteret sedan decennier avsatt för Uppsala universitetets lokalbehov. Inga beslut om byggande finns i dagsläget, men detaljplan behöver tas fram för att fastställa förutsättningarna för framtiden.

Tid och plats: sal X i universitetshuset lördag den 18 april kl. 10.30

En utställning med skisser och modeller finns på plats utanför sal X kl. 10-12.

Medverkande:
Örjan Wikforss, arkitekt, professor (KTH) och moderator
Liv Hahne (M), byggnadsnämndens ordförande
Jan Erik Wikström (fp), kulturnämndens ordförande
Ann Fust, universitetsdirektör, Uppsala universitetet
Lennart Ilke, byggnadschef, Uppsala universitetet
Hans Antonsson, regiondirektör, Akademiska Hus Uppsala AB

 

Läs mer om Blåsenhus.

För frågor, kontakta Anneli Waara, pressansvarig Uppsala universitet, tel: 018-471 1974, anneli.waara@uadm.uu.se eller Pia Aronson, informationsansvarig Akademiska Hus, 070-358 32 12, pia.aronson@akademiskahus.se