Skip to main content

Pristagare till Hjärnäpplet 2014 utsedd

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 10:41 CEST

Rektor Eva Åkesson har beslutat tilldela professor Mats Leijon årets Hjärnäpple för sina insatser för att utvinna energi från förnybara källor.

Årets mottagare av Hjärnäpplet, professor Mats Leijon, är verksam vid institutionen för teknikvetenskaper och har varit drivande i flera kommersialiseringar inom området elektricitetslära med fokus på tekniska lösningar för att utvinna energi från förnybara källor. Bland annat har han startat företagen Seabased AB (vågkraft), Vertical Wind (vindkraft) och Current Power AB (strömkraft). I juli i år sjösattes till exempel de tio första aggregaten utanför Smögen av Seabased AB. Målet är en kraftpark med cirka 400 aggregat.

Mats Leijon har med sin forskning, sitt företagande och sitt breda engagemang haft en central roll i skapandet av den för Uppsala universitet nu så starka forskningsmiljön för förnybar energi. Han startade sin avdelning vid Uppsala universitet år 2000 och har sedan dess producerat en över 200 vetenskapliga artiklar, närmare 30 avhandlingar och ett stort antal patent. Förutom inom nämnda områden har Leijon även patent inom elektrisk fordonsdrift och elektriska system.

Hjärnäpplet:
UU Innovation delar årligen ut Hjärnäpplet för framstående överföring av kunskap från akademin till ett företag eller annan extern organisation och som resulterat i innovation. Beslut fattas av rektor efter beredning av en priskommitté med interna och externa representanter.

Kontaktpersoner:
Mats Leijon, pristagare, tel: 070-425 09 23, mats.leijon@angstrom.uu.se
Pirkko Tamsen, chef UU Innovation, tel: 018-471 70 39, 070-167 95 88, pirkko.tamsen@uuinnovation.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se