Skip to main content

Så kan cancercellers tillväxt hindras

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 16:42 CEST

Cancerceller har förmågan att dela sig oändligt många gånger - i de flesta fall tack


vare enzymet telomeras. Genom att hämma detta enzym kan celldelningen hindras så att cancercellerna lättare dör, visar Anna Lindkvist i sin doktorsavhandling vid institutionen för genetik och patologi, Uppsala universitet. Disputationen äger rum den 7 april.

Anna Lindkvist
Activity and Regulation of Telomerase in Malignant Cells
ISBN: 91-554-6486-6
Abstract

Förvandlingen av en normal mänsklig cell till en cancercell är en process som sker i flera steg. Cancercellen får nya egenskaper som skiljer den från normala celler, t ex förmågan att dela sig oändligt många gånger. Cancercellen blir alltså odödlig och 90 procent av alla cancerceller blir odödliga med hjälp av enzymet telomeras.


I en normal cell går det till såhär: Människans arvsmassa, DNA, har formen av en dubbel spiral. Ändarna på spiralen består av långa bitar oviktigt (icke kodande) DNA. Dessa bitar som kallas telomerer skyddar det viktigt (kodande) DNA. Varje gång en cell delar sig, försvinner en bit av telomererna. Efter 50 celldelningar har så mycket av telomererna försvunnit att ytterligare celldelningar hindras. Därför har normala celler en begränsad förmåga att dela sig.

Anledningen till att cancerceller har en obegränsad delningsförmåga är de tar hjälp av telomeras. Telomeras är ett enzym som finns inuti cellen och som kan bygga på nytt DNA på ändarna av telomererna.

- Behovet av en ökad kunskap om telomeras är stort och kan i slutändan användas för att behandla cancer. Hämning av telomeras skulle kunna hindra cancerceller från att dela sig obegränsat, säger Anna Lindkvist.

I sitt avhandlingsarbete har hon undersökt interferoner, en grupp ämnen som påverkar cellens tillväxt negativt. Tidigare forskning har visat att celler som behandlas med intereferon är mer mottagliga för signaler som får cellen att dö.

- Vi tror att en av orsakerna till detta är att interferoner hämmar telomeras, som i vanliga fall skyddar mot dessa dödssignaler, säger Anna Lindkvist.

Det har hon bekräftat ytterligare genom att visa att hämning av telomerasgenen ger ett starkare svar på dödssignaler. Resultaten visar att hämning av telomeras i kombination med vanlig kemoterapi kan leda till att cancerceller lättare dör. Detta skulle i framtiden kunna utnyttjas som ny cancerterapi.

Kontaktperson: Anna Lindkvist, tel: 018-611 02 57, e-post: Anna.Lindkvist@genpat.uu.se


Annica Hulth