Skip to main content

Samiska forskare, parlamentariker, aktivister och föreningsaktiva till USA

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 06:51 CEST

På initiativ av och under ledning av Uppsalaforskaren May-Britt Öhman, Centrum för Genusvetenskap, åker denna vecka en delegation med sju samiska forskare, parlamentariker, aktivister och föreningsaktiva för att delta i Native American and Indigenous Studies Associations, NAISA, årliga konferens i Washington DC.

Konferensen äger rum 4-6 juni och samlar cirka 900 forskare och aktivister, såväl urfolk som urfolksallierad. Förutom deltagandet vid konferensen kommer följande aktiviteter att äga rum:

- möte med USAs speciella sändebud för Arktis, Amiral Robert J Papp
- mottagning vid Sverige Ambassad i Washington DC, på inbjudan av ambassadör i USA, Björn Lyrvall
- föreläsning om samisk arkeologi på National Museum of Natural History i Washington DC
- möte och informationsutbyte med Native Americans vid Baltimore American Indian Center.

De som deltar från Sverige är:

- Inge Frisk, föreningsaktiv / Sameföreningen i Stockholm samt knuten till Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet. E-post: inge.frisk@biegga.com
- Lis-Mari Hjortfors, doktorand och etnolog, Samiska studier. Institutionen för språkstudier/Vaartoe - Centrum för samisk forskning/CeSam. Umeå universitet. E-post: lis-mari.hjortfors@umu.se
- Kaisa Huuva, Handläggare för samiska frågor vid Svenska kyrkans huvudkontor, Uppsala. E-post: kaisa.huuva@svenskakyrkan.se
- Gunilla Larsson, Fil. Dr i arkeologi, Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap Uppsala Universitet. E-post: Gunilla.Larsson@gender.uu.se
- Stefan Mikaelsson, Parlamentariker, Presidieordförande, Sametinget i Sverige, vägvisare för Sametingspartiet Min Geaidnu, knuten till Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genuvetenskap, Uppsala universitet. E-post: Stefan.mikaelsson@biegga.com
- Margaretha Uttjek, Fil. Dr, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. E-post: margaretha.uttjek@umu.se
- May-Britt Öhman, Fil. Dr. Ledare för Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala universitet, ordförande för UPPSAM, föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala (en forskarförening som startades 2011), ersättare i Sametinget och styrelseledamot i Svenska Samernas Riksförbund 2011-2015, samt styrelseledamot i den samiska kulturföreningen Silbonah Samesijdda. E-post: may- britt.ohman@gender.uu.se

Mer information om NAISA: www.naisa.org

Program: https://www.eventinterface.com/registration/hkb1s77

Kontaktperson: Fil. Dr. May-Britt Öhman, may-britt.ohman@gender.uu.se, tel + 46 70 28 88 662.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se