Skip to main content

Sandviks koncernchef ny hedersdoktor

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 16:00 CEST

Sandviks VD och koncernchef Lars Pettersson är en av fem nya hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Lars Pettersson har civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Uppsala universitet 1979. Han har sedan gjort karriär inom Sandvik och sedan 2002 är han företagets VD och koncernchef. Sandvik är ett av de mest forskningsintensiva företagen i Sverige och en betydande del av forskningen drivs inom olika samarbetsformer med Uppsala universitet, främst inom teknikvetenskap och kemi. Avdelningen för materialvetenskap har till exempel sedan minst 20 år kontinuerligt haft Sandvikanställda doktorander inskrivna. Som koncernchef är Lars Pettersson högst delaktig i detta framgångsrika forskningssamarbete.

Persi Diaconis, professor i statistik och matematik vid Stanford University, USA, är en av de ledande forskarna i världen inom sannolikhetsteori. Han är känd såväl för djupsinniga teoretiska studier som för tillämpning på olika praktiska problem. Delar av hans forskning har fått stor medial uppmärksamhet, däribland hans studier av kortblandning och slantsingling. Han har en bakgrund som professionell trollkarl i ungdomen.

Professor Michel Bernard Armand från Université de Montréal, Kanada, har en lång och framstående karriär som elektrokemist bakom sig. Han betraktas som uppfinnaren av litiumjonbatteriet, det batteri som i dag används i alla mobiltelefoner och bärbara datorer. Han doktorerade vid universitetet i Grenoble 1978.

Professor Francic Halzen vid University of Wisconsin, USA, är teoretisk partikelfysiker, men har under senare tid gjort sina främsta insatser inom astropartikelfysiken. Som en av pionjärerna har han bidragit till att detta forskningsområde i gränslandet mellan partikelfysik, astrofysik och kosmologi vuxit sig allt starkare. Redan på 1980-talet framhävde han fördelarna med att använda is som detektormedium för kosmiska neutriner - detta har nu realiserats med neutrinteleskopet AMANDA i sydpolens kilometertjocka glaciär. Halzen är en av initiativtagarna till detta projekt och därmed en nära samarbetspartner för astropartikelgruppen vid Uppsala universitet. Han började sin bana vid universitetet i Louvain, Belgien.

Göran Scharmer är en av världens ledande solforskare och för närvarande föreståndare för Kungliga vetenskapsakademiens institut för solfysik på La Palma, Kanarieöarna. Han inledde sin karriär vid Stockholms universitet och hans insatser revolutionerade teorin för stjärnatmosfärer. Han bytte sedan fält och utvecklade solteleskop till det svenska solobservatoriet på La Palma. Redan hans första teleskop kunde prestera de skarpaste bilder av solen som då tagits, därefter har tekniken utvecklats vidare till att bli det nu ledande markbaserade solteleskopet i världen. En rad viktiga upptäckter har gjorts med dess hjälp.

Promotionen äger rum den 27 januari 2006