Skip to main content

Satsningar på kvalitet och toppmodern utbildning

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 15:06 CET

Uppsala universitet satsar extra pengar på mastersutbildningar och förstärkt pedagogisk utbildning av lärarna, med anledning av den nya
utbildnings- och examensstruktur som införs höstterminen 2007. Det beslutades idag när konsistoriet godkände verksamhetsplanen för nästa år. Den innehåller också incitament för förnyelse av forskningen, studentinflytande och jämställdhet.


Den budgetproposition som lämnades av den nytillträdda regeringen den 16 oktober innebär i flera avseenden ändrade förutsättningar, vilket återspeglas i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2007. De tidigare föreslagna dimensioneringsökningarna inom grundutbildningen blir betydligt mindre omfattande och resurserna ska istället användas för kvalitetssatsningar. Forskningen tillförs ytterligare medel.

Universitetet satsar nästa år framför allt på de nya utbildningar som utvecklats som en anpassning till Europa, enligt den så kallade Bolognaprocessen. Fler fördjupningskurser inriktade på masterexamen bedöms öka kostnaderna, liksom utveckling av utbildningar i samverkan med utländska universitet. Masterutbildningarna får därför ett extra stöd på 10.7 mkr, medan 1.6 mkr förstärker det internationella samarbetet. Den pedagogiska utbildningen av lärare tillförs en extra miljon.

- Utbildning av hög kvalitet med stark forskningsanknytning är ett självklart mål för ett universitet med framstående forskning. Därför bör mastersutbildningar vara en naturlig tyngdpunkt i utbildningsutbudet, säger rektor Anders Hallberg.

Rektors strategiska medel används nästa år för en rad olika ändamål. Extra forskningsanslag för underrepresenterat kön, oftast kvinnor, som kompensation för insatser i ledningsorganisationen ska minska risken för att engagemanget tar för mycket tid från forskningen. En satsning görs också på förnyelse av forskningen, genom stöd till unga, lovande forskare, och till aktiv rekrytering av världsledande forskare. Behovet av att införa ett stödsystem för föräldralediga som återkommer till sina doktorandstudier ska ses över, och åtgärder för att öka studenternas anställningsbarhet införas. Det kan handla om fler studiebesök, praktik, externa examensarbeten mm. Studenternas kursutvärderingar ska användas i ökad utsträckning i kvalitetsarbetet.

För ytterligare information, kontakta informationschef Karin Carlsson, tel:

018-471 75 80, 0704-25 06 15, eller planeringschef Ulla Myhrman, tel: 018-471 18 68.

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder: http://info.uu.se/press.nsf/pm/satsningar.pa.idADE.html


Pressinformatör
Annica Hulth

E-post annica.hulth@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 19 86
Mobil: 070-425 06 44
Fax: 018-471 15 20
Adress: Box 256, 751 15 Uppsala