Skip to main content

Rödlommens arvsmassa belyser de evolutionära följderna av självbefruktning

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 08:56 CEST

Många växtarter befruktar själva sina egna fröer. Detta kan vara en bra strategi för garanterad frösättning, men i det långa loppet tros självbefruktning ha negativa evolutionära följder. En ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Genetics visar att dessa negativa följder kan uppkomma snabbare än man tidigare trott.

I studien har forskare från Uppsala universitet tillsammans med ett internationellt konsortium lett av forskare vid University of Toronto och Max Planck Institute of Developmental Biology kartlagt arvsmassan hos växtarten rödlomme. Rödlomme är en ung art som varit självbefruktande i mindre än 200 000 år, och som därför är särskilt väl lämpad för att belysa tidiga effekter av självbefruktning. Genom att jämföra rödlomme med dess utkorsande släkting storlomme har forskarna visat att självbefruktningen redan satt spår i arvsmassan hos rödlomme.

- Våra resultat visar tydligt att det naturliga urvalet är mindre effektivt i den självbefruktande arten rödlomme, säger försteförfattaren Tanja Slotte som leder en forskargrupp vid Uppsala universitet som bidragit till studien.

- Teoretiskt sett förväntar man sig att det naturliga urvalet ska vara mindre effektivt hos självbefruktande arter, men det har varit svårt att hitta belägg för detta utan storskaliga studier av genetisk variation. Resultaten är viktiga för att förklara varför det inte finns fler uråldriga självbefruktande utvecklingslinjer och stödjer hypotesen att självbefruktning utgör en evolutionär återvändsgränd.

För mer information, kontakta:

Tanja Slotte, Uppsala universitet
Tel: 076-125 21 09
E-post: Tanja.Slotte@ebc.uu.seReferenser:
Slotte T, Hazzouri KM, Ågren JA, Koenig D, Maumus F,  Guo Y, Steige K, Platts AE, Escobar JS, Newman LK, Wang W, Mandakova T, Vello E, Smith SM, Steffen J, Takuno S, Brandvain Y, Coop G, Andolfatto P, Hu TT, Blanchette M, Clark RM, Queseville H, Nordborg M, Gaut BS, Lysak MA, Jenkins J, Grimwood J, Prochnick S, Shu S, Rokhsar D, Schmutz J, Weigel D, Wright SI. 2013. The Capsella rubella genome and the genomic consequences of rapid mating system evolution. Nature Genetics.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se