Skip to main content

Skolbarn möter forskare

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 07:04 CET

Finns tid egentligen? Varför är det inte varmt högst upp på ett berg? Hade vi räknat annorlunda om vi hade haft tolv fingrar? Den 14 november får skolelever svar på frågor de ställt till forskare vid Uppsala universitet. Då möts sex forskare och runt 700 elever i universitetsaulan för årets Levande frågelåda.

Levande frågelådan är en återkommande succé som anordnas på flera håll i landet, med mål att ta till vara den nyfikenhet på naturvetenskap som tolvåringar har. Den ger eleverna en unik möjlighet att träffa forskare och få svar på sina klurigaste frågor om hur vår värld fungerar – svar som är svåra eller omöjliga att hitta i en bok eller på Internet.

I år har skolbarn i årskurs sex från skolor i Uppsala med omnejd skickat in närmare 900 frågor till expertpanelen. Panelen består av sex forskare inom fysik, kemi, biologi och matematik. De studerar allt från små nanopartiklar till hur det blåser på stjärnorna, från läkemedel mot AIDS till hur klimatförändringarna påverkar Svalbards glaciärer. De kommer göra sitt bästa för att svara på ett urval av barnens frågor. Och de är väldigt engagerade i arbetet med Levande frågelådan.

– Det är viktigt att elever får möjlighet att ställa de frågor de uppfattar som relevanta. Det är en utmaning att svara, och det ger dessutom mig nya perspektiv, säger Björn Claremar, meteorolog i forskarpanelen.

Tid: Måndagen den 14 november, kl. 10.00-11.10

Plats: Universitetsaulan

Media hälsas välkomna.

Kontaktperson: Karin Westermark, Teknat Samverkan, Uppsala universitet, tel: 018 471 62 11, 0701-71 53 14, eller Björn Claremar, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, tel: 018-471 25 15

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se