Skip to main content

Skydd mot fritt hemoglobin olika i fåglar och däggdjur

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 16:18 CET

Däggdjur har ett protein, haptoglobin, i blodet som kan binda det hemoglobin som frigörs från röda blodkroppar vid exempelvis skada. I veckans nummer av Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS, visar två Uppsalaforskare oväntade resultat från andra djurgrupper.

Vid krosskador och vid vissa sjukdomar kan de röda blodkropparna gå sönder och hemoglobin komma ut i blodplasman. Detta fria hemoglobin är mycket reaktivt och därför skadligt för omkringliggande vävnad. Det har länge varit känt att däggdjur skyddar sig mot fritt hemoglobin genom att i sin blodplasma ha proteinet haptoglobin, som har förmåga att binda till hemoglobin. Men hur andra djur hanterar fritt hemoglobin har varit oklart. Krzysztof Wicher, som snart ska disputera på en avhandling i ämnet, har undersökt förekomsten av haptoglobin i ett antal olika djurgrupper och funnit att proteinet också finns hos fiskar, men att fåglar saknar det. I stället använder fåglarna ett helt annat protein för att binda hemoglobin.

- Intressant nog fann vi att struts, som kan anses vara en primitiv fågel, har både haptoglobin och det fågelspecifika proteinet, säger professor Erik Fries, som varit Wichers handledare.

- Det här tycks vara det första exemplet på hur ett protein under evolutionen tar över en funktion från ett annat protein. Varför haptoglobin inte tycks duga för fåglar är för närvarande ett mysterium.

För mer information: Erik Fries, tel: 018-471 41 99 eller erik.fries@imbim.uu.se


Anneli Waara