Skip to main content

Språkvårdare får årets Disapris

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2014 19:30 CEST

Språkforskaren Siv Strömquist får året Disapris. Hon får priset för sitt språkvetenskapliga författarskap.

Disapriset delades traditionsenligt ut i Studentbokhandelns lokal under Kulturnatten i Uppsala. Prisutdelare var Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Juryns motivering lyder:

”Siv Strömquist tilldelas Disa-priset 2014 för ett språkvetenskapligt författarskap kännetecknat av lyhördhet för svenska språkets nyanser och utveckling och en populärvetenskaplig insats präglad av folkbildarens klarhet och upptäckarglädje”.

Siv Strömquist disputerade vid Uppsala universitet 1987 på avhandlingen Stycke¬vis och helt. Om styckeindelningens roll i skrivprocessen och bruket av nytt stycke i svenska elevuppsatser (Liber förlag) och blev 1988 universitetslektor i svenska språket vid Uppsala universitet.

Hennes forskning har varit mångskiftande, men med tyngdpunkter i skrivprocessen, skrivande, litterär stilistik, retorik, språkvård och skiljeteckenhistoria. Hon har också varit en mycket engagerad och uppskattat lärare och föreläsare, både vid Uppsala universitet och runt om i landet.1990–96 var hon ordförande för Språkvårdssamfundet i Uppsala och 1996–2005 ledamot av redaktionskommittén för Ord och stil, samfundets skriftserie.

Siv Strömquist är för många väl känd för sin forskningsförmedlande verksamhet och sitt populärvetenskapliga författarskap. Hon har medverkat på ett otal studiedagar och föreläst om språk¬vård och skrivande i en rad olika sammanhang, bland annat på tidningsredaktioner, förlag och andra företag. Under en följd av år bidrog hon till UNT:s frågespalt Språklådan och mellan 1994 och 2012 besvarade hon regelbundet språkvårdsfrågor i Svenska Dagbla-dets språkspalt (över 200 inlägg). Hon har också publicerat ett stort antal hand¬böcker, exempelvis Skrivprocessen (Studentlitteratur 1988), Skrivboken (Gleerups 6:e uppl. 2010), Konsten att tala och skriva (Gleerups 4:e uppl. 2008), Talarskolan (Gleerups 1996), Uppsats-handboken. Råd och regler för examensarbeten (Hallgren & Fallgren 4:e uppl. 2006), Språkfrågor (Gleerups 2000) och Skiljeteckensboken: skiljetecken, skrivtecken och typo-grafiska grepp (Morfem 2013).

Hon har tidigare mottagit Svenska Akademiens pris för ”framstående tjänster inom svensk språkforskning och språkvård” och Erik Wellanders språkvårdspris.
Om Disapriset:

Disapriset instiftades av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande och delades ut första gången 2001. Prissumman är på 25 000 kronor. Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala. Pristagaren utses av en jury med sju medlemmar, där föregående års vinnare ingår.

Siv Strömquist håller en prisföreläsning i Gustavianum ikväll kl 21.00

Kontaktperson: Sven-Erik Svensson, Studentbokhandeln, tel: 018-65 33 31, 070-611 33 31.

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se