Skip to main content

Starka kraftfält kan ge kunskap om universums utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:55 CET

Djupast inuti materian finns dess minsta beståndsdelar, kvarkarna. De är
sammanbundna av en kraft som forskarna fortfarande har svårt att förstå,
men som är ursprunget till 98 procent av universums synliga massa. Agnes
Lundborg har i sin avhandling undersökt denna kraft, som bland annat kan ge
mer kunskap om hur universum har utvecklats sedan Big bang. Avhandlingen
granskas vid Uppsala universitet den 23 februari.


Kvarkarna och deras motsvarighet i antimateriavärlden, antikvarkarna, binds
samman av en kraft som förmedlas av en sorts kraftbärande partiklar, så
kallade gluoner. För att bättre förstå hur dessa fungerar har forskarna
under de senaste tjugo åren letat efter exciterade gluonfält, så kallade
hybrider och gluonbollar, men man har fortfarande inte med säkerhet lyckats
hitta några. Agnes Lundborg har i sitt arbete mätt sönderfallet hos några
av de tänkbara gluonbollar man har hittat. Hon har också, med hjälp av en
datorsimulerad partikelkollision, undersökt hur man skulle kunna hitta en
så kallad hybrid.

Vid partikelkollisioner omvandlas rörelseenergi till massa inuti en
accelerator. I krocken skapas materia som har så hög energi att den direkt
faller isär till lättare partiklar, som i sin tur skjuts ut i höga
hastigheter. På vägen ut växelverkar partiklarna med det material de
passerar igenom, och kan på så sätt detekteras.

- Målet är att förstå hur den ursprungliga materian var uppbyggd och vilka
lagar den följde, berättar Agnes Lundborg.

I sina experiment lyckades hon mäta signaler från två tillstånd som man
misstänker är gluonbollar. De händelser hon iakttog och deras fördelning i
rummet ger ledtrådar om hur sönderfallsprocessen går till och vad dessa
tillstånd egentligen är.

Agnes Lundborg har även varit med om att utvecklat ett framtida experiment
i Tyskland, PANDA. Där har hon utrett egenskaper hos en hybrid som man
hoppas kunna hitta någon gång efter 2013, när experimentet är klart att
utföras.

- Genom att få veta vad som kan skapas i extrema kollisioner kan vi förstå
hur världen fungerar, och vad en kraft, en massa och laddning är.
Högenergikollisioner fungerar också som ett fönster till det som hände
bråkdelen av en sekund efter Big bang, då tunga, energirika partiklar var i
jämvikt med sina sönderfallsprodukter. Det kan i sin tur ge kunskap om hur
dessa partiklars egenskaper har påverkat universums utveckling från dess
fram till nu, säger Agnes Lundborg.

Bildtext till bifogad bild: En atom, där kvarkarna syns inuti de röda och
blå protonerna.

Fler bilder finns att få via Johanna Blomqvist
(johanna.blomqvist@uadm.uu.se)

För mer information, kontakta Agnes Lundborg, 018-471 32 53, 070-391 57 10,
e-post: agnes.lundborg@tsl.uu.se

Läs avhandling på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7460


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder:
http://info.uu.se/press.nsf/pm/starka.kraftfalt.id299.htmlPressinformatör
Johanna Blomqvist

E-post johanna.blomqvist@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 19 32
Mobil: 070-425 08 64
Fax: 018-471 15 20
Adress: Box 256, 751 15 Uppsala