Skip to main content

Statsanställda utbildas i mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 09:51 CEST

Uppsala universitet har fått regeringens uppdrag att utarbeta och genomföra ett program för kompetensutveckling inom området mänskliga rättigheter för berörd personal inom statsförvaltningen.

-   Uppsala universitet och avdelningen för uppdragsutbildning är stolta över att få förtroendet att utveckla och genomföra denna kompetensutvecklingsinsats. Det är ett viktigt område och ett bra exempel på samverkan där universitetets forskning och kompetens tas tillvara och i dialog med andra myndigheter bidrar till samhällets demokratiutveckling, säger universitetsdirektör Ann Fust.

Det är av största vikt att statligt anställda har kunskap om de mänskliga rättigheterna, som de uttrycks i FN:s allmänna förklaring, och de skyldigheter dessa rättigheter innebär för den statliga verksamheten. Området omfattar många perspektiv och arbetet kommer att ske i dialog med relevanta myndigheter och andra institutioner med aktuell forskning inom området.

Uppsala universitet är en av landets främsta instanser för utbildning och fortbildning av statsanställda. Under senare år har allt fler statsanställda fått fortbildning via avdelningen för uppdragsutbildning.

-   Att vi nu får ett uppdrag inom detta viktiga område känns oerhört inspirerande och spännande. Det finns mycket relevant forskning och kompetens vid Uppsala universitet och det känns bra att vi får möjlighet att dela med oss av den till statsanställda, säger samverkansstrateg Mathias Blob.

Läs mer om avdelningen för uppdragutbildning: http://www.uppdragsutbildning.uu.se
 
Kontaktpersoner:
Mathias Blob, samverkansstrateg, Mobil: 070-425 01 97, Mathias.blob@uadm.uu.se
Patrik Åkesson, verksamhetsutvecklare, mobil: 070-425 09 21, Patrik.akesson@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se