Skip to main content

Stor konferens: Forskare möter praktiker om barn- och ungdomsforskning

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 12:16 CEST

Lärare, förskollärare och socialsekreterare från hela länet samlas på Uppsala universitet den 27 oktober för att ta del av forskning om barn och ungdomar. Förhoppningen är att kontakter ska knytas och att konferensen ska inspirera dem som möter barn i jobbet varje dag.

Konferensen Forskning Pågår är ett resultat av samarbetet kring forsknings- och utvecklingsfrågor mellan Uppsala universitet, kommunerna i länet och landstinget. Det är första gången som Uppsala universitet gör en så stor satsning för att skapa en mötesplats för forskare och praktiker inom ett kunskapsområde. Ett 60-tal forskare medverkar i konferensen som riktar sig till anställda i förskola, skola, socialtjänst och landsting.

- Vi har fått över 700 anmälningar, det känns roligt att intresset är så stort, säger Britt-Marie Jacobsson, konferensansvarig och avdelningsdirektör på områdeskansliet för medicin och farmaci.

Missgynnar skolan pojkar? Tidig prevention av ätstörningar. Vårdnadskonflikter och barns bästa. Vad kan man få veta genom neuropsykologiska tester? Hyperaktivitets- och uppmärksamhetsproblem hos förskolebarn. Detta är bara några av titlarna på de många föredrag som ges under tre pass med parallella seminarier under konferensen.

Representanter från media hälsas välkomna

Program finns på http://www.hum-sam.uu.se/forskningpagar.htm

För mer information kontakta Britt-Marie Jacobsson, tel. 018-471 7286, e-post Britt-Marie.Jacobsson@uadm.uu.se