Skip to main content

Sydafrikanska teologer stödde apartheid

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:29 CET

De två sydafrikanska teologerna F.J.M Potgieter och B.J Marais var verksamma under apartheids högkonjunktur. Hans Engdahl, i dag verksam som präst i Sydafrika, har i sin avhandling undersökt hur deras respektive teologi förhåller sig till apartheidideologin. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 10 mars.

Hans S. A. Engdahl
Theology in Conflict. Readings in Afrikaner Theology
Abstract

Teologerna Potgieter och Marais tillhör afrikanderfolket (''boerna'') och påstås ha stött apartheid. De var verksamma under apartheids högkonjunktur under decennierna efter andra världskriget. De flesta afrikander tillhör den holländsk-reformerta kyrkan, som anses ha varit den teologiska och moraliska garanten för apartheid. Hans Engdahls arbete syftar till att undersöka denna schablonbild av de två teologerna och deras kyrka.

Hans studie visar att Potgieter hittar teologiska och bibliska argument för att apartheid i Sydafrika är Guds vilja. I denna argumentation finner Potgieter också stöd hos den holländske teologen och politikern Abraham Kuyper. Marais däremot, har en teologi som går stick i stäv mot apartheidsideologin. Enligt honom är kyrkan till för alla och dess enhet överbryggar kulturella, etniska och rasskillnader.

- Problemet med Marais är att han inte tillämpar sin teologi på den sydafrikanska verkligheten utan låter praktiska behov råda, såsom behovet av att hålla folkgrupperna isär, säger Hans Engdahl.

Hans Engdahl har arbetat med ungdoms- och studentarbete för Svenska Kyrkans Mission i Sydafrika och kom tidigt med i anti-apartheidrörelsen. Han har därefter arbetat som södraafrikasekreterare och som ekumenisk sekreterare i Uppsala för Svenska Kyrkan. Han har skrivit två böcker om Sydafrika, Början till slutet. Politik och kyrkor i Sydafrika. Stockholm (Verbum) 1986 och Miraklet. Sydafrikas väg till försoning och fred. Stockholm (Verbum) 1996. I dag arbetar han som präst i den lutherska kyrkan och som teolog på University of the Western Cape i Kapstaden.

Mer information: Hans Engdahl, tel: 018-69 30 69, 070-461 06 63 eller via e-post: hans.engdahl@svenskakyrkan.se

Anneli Waara