Skip to main content

Systemutveckling med öppen källkod allt vanligare bland företag

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:28 CEST

Att utveckla programvara med hjälp av öppen källkod kan innebära många fördelar för företag. Det visar en studie som letts av Pär Ågerfalk, professor i data- och systemvetenskap vid Uppsala universitet. Artikeln finns publicerad i MIS Quarterly, den ledande internationella tidskriften om informationssystem, tillsammans med en studie av hur företag flyttar sin systemutveckling till andra länder.

I samarbete med Brian Fitzgerald vid Lero - The Irish Software Engineering Research Centre har Pär Ågerfalk studerat öppen källkod som en strategi för globalt distribuerad systemutveckling, så kallad opensourcing. Det innebär att företag samarbetar med externa programmerare av öppen källkod, så kallade open source communities, kring utvecklingen av programvara som är av kommersiellt intresse för företaget. Forskarna har studerat tre företag i Irland, Holland och Spanien, som har frigjort vad som tidigare varit lincensskyddad programvara och nu arbetar med att etablera projekt med öppen källkod, baserat på sina produkter. Pär Ågerfalk och hans kollega har också identifierat en rad faktorer som är associerade med lyckad opensourcing, samt ett antal områden där företag och programmerare av öppen källkod hade skilda förväntningar.

- Viktiga övergripande teman för att opensourcing ska lyckas är öppenhet, tillit, takt, professionalism, transparens och komplettering. Företagen och programmerarna av öppen källkod måste etablera ett partnerskap och dela på ansvaret för att skapa ett "ekosystem" där båda parterna har nytta av varandra, berättar Pär Ågerfalk.

Studien visar också att det pågår ett skifte vad gäller utvecklingen av öppen källkod - den drivs inte längre enbart av individuella utvecklare utan också av kommersiella organisationer, huvudsakligen små och medelstora företag. Enligt studien ger opensourcing även företagen goda möjligheter att rekrytera kompetenta utvecklare som man hittar tack vare samarbetet.

I en annan artikel i samma tidskrift har Pär Ågerfalk och kolleger vid irländska Lero samt IT-universitetet i Göteborg studerat två stora globalt verksamma företag med en omfattande systemutveckling som flyttat produktionen till andra länder i en tvåstegsmodell. Båda företagen har verksamhet i USA och Indien, och deras irländska utvecklingsavdelningar fungerar som en brygga mellan dessa. Från USA skickas arbete till Irland, därifrån delar skickas vidare till Indien. De irländska avdelningarna, som studien fokuserar på, har därmed erfarenhet av att vara såväl kund som leverantör i globala systemutvecklingsprojekt.

- Den irländska delen av båda företagen fungerar som en brygga, men det sker på två helt olika sätt då man ser på integrationen av utvecklingsteamen, på vilken organisatorisk nivå bryggan implementeras och på hierarkin mellan avdelningarna i USA, Irland och Indien. Även om bryggmodellen fungerar väl idag är det oklart hur gångbar den kommer att vara i framtiden, säger Pär Ågerfalk.

Studien stöder också idén att företag som flyttar produktionen till andra länder tenderar att vända sig till länder med allt lägre inbördes kostnader.

- En sådan utveckling talar för att tvåstegsmodellen på sikt kommer utvecklas mot en flerstegsmodell, menar Pär Ågerfalk.

Läs mer i MIS Quarterly:

Ågerfalk P J and Fitzgerald B (2008) Outsourcing to an Unknown Workforce: Exploring Opensourcing as an Offshore Sourcing Strategy, MIS Quarterly, 32(2), pp. 385-409.

Holmström Olsson H, Ó Conchúir E, Ågerfalk P J and Fitzgerald B (2008) Two-Stage Offshoring: An Investigation of the Irish Bridge, MIS Quarterly, 32(2), pp. 257-279.

För mer information, kontakta professor Pär Ågerfalk, 018-471 10 64, 070-425 02 96, e-post: par.agerfalk@dis.uu.se

Bifogade filer

PDF-dokument