Skip to main content

Teknik- och naturvetare utser fyra nya hedersdoktorer

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:08 CET

Förre landshövdingen Hans Alsén, teknologie doktor Klas Håkan Eklund, Sollentuna, samt de två världsledande forskarna Douglas Barofsky och Andrew Feinberg har utsetts till hedersdoktorer vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.


Hans Alsén, förre landshövdingen i Uppsala, bidrog redan under sin tid som riksdagsman i hög grad till att Linnéminnena i Uppsala överlevde en ekonomisk kris under 70-talet då såväl Linnéträdgårdens som Linnés Hammarbys existens hotades. Hans engagemang ledde till att statliga medel kunde skjutas till och till att man slutligen fick till stånd en uppgörelse mellan staten och kommunen om finansieringen. Betydelsen av Hans Alséns ihärdiga arbete kan inte överskattas, det skapade en god bas för bevarande av dessa internationellt och nationellt viktiga minnesmärken.

Klas Håkan Eklund, tekn.dr, Sollentuna, utsågs i början på 90-talet till industriell koordinator för ett forskningsprogram rörande utveckling av högfrekvent kraftelektronik. Forskargruppen med specialisering mot mikroelektronik vid institutionen för teknologi vid Uppsala universitet deltog i detta program. Under 90-talets IT-boom, då avdelningen dränerades på seniora forskare var Eklunds engagemang ett värdefullt stöd till mikroelektronikforskningen, som delvis tack vare hans insatser lyckades överbrygga en kompetenssvacka och återetablera en konkurrenskraftig forskargrupp. Han har nu under många år vistats på uppskattningsvis halvtid vid avdelningen, och har därmed betytt mer för forskningen och doktoranderna än någon annan extern enskild person.

Douglas Barofsky, professor vid Oregon State University, Corvallis, USA, tillhör en grupp av internationella fysiker, kemister och molekylärbiologer som under de senaste decennierna varit ledande inom utvecklingen av masspektrometriska metoder för studier av biologiska makromolekyler. På senare år har han, i ett nära samarbete med Uppsalaforskare, utvecklat helt nya metoder för strukturbestämning av biomolekyler. Barofsky har varit en flitig gäst i jonfysikgruppen vid Uppsala universitet de senaste 20 åren, där han bland annat gjort insatser för fakultetens internationella program och dess verksamhet vid universitetet i Colombo, Sri Lanka.

Andrew P. Feinberg, professor vid Johns Hopkins Medical School i Baltimore, USA, är en världsledande forskare inom cancer och epigenetik (ett slags ”
cellminne”). Han har utvecklat en rad tekniker med tillämpningar inom framför allt epigenetisk grundforskning, men också inom medicin. Flera av dessa tekniker, beskrivna i några mycket välciterade artiklar, används nu allmänt inom detta forskningsområde. Feinberg har varit en flitig gäst vid Uppsala universitet de senaste 10 åren. Han har författat fler än 30 artiklar i Nature och Science och fokuserar nu på hur cancer kan förebyggas i utsatta patientgrupper utifrån epigenetiska utgångspunkter.

Promotionen äger rum den 26 januari 2007.

Kontaktpersoner: Jon Ågren (ang H. Alsén), tel: 018-471 28 60, 070-643 63 64, e-post: Jon.Agren@ebc.uu.se, Jörgen Olsson (ang K.H Eklund), tel:
018-471 30 35, 070-656 42 07, e-post: Jorgen.Olsson@angstrom.uu.se, Bo Sundqvist (ang D.Barofsky), tel: 018-471 34 08, e-post:
Bo.Sundqvist@uadm.uu.se, Rolf Ohlsson (ang A.P Feinberg), tel: 018-471 26 60, 070-425 02 31, e-post: Rolf.Ohlsson@ebc.uu.se


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder:
http://info.uu.se/press.nsf/pm/teknik.och.id731.html