Skip to main content

Teknik och naturvetenskap utser hedersdoktorer

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2011 08:41 CEST

Den kände meteorologen Pär Holmgren har tillsammans med Fabiola Gianotti vid CERN och den ledande grafenforskaren Mikhail Katsnelson utsetts till nya hedersdoktorer vid teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Pär Holmgren har arbetat som meteorolog på SVT väder 1998-2008. Han tog sin filosofie licentiatexamen vid Uppsala universitet och har sedan dess bidragit till folkbildning i Sverige om atmosfären, väder och klimat genom sitt författarskap, arbete inom SVT och medieengagemang. Genom Pär Holmgrens insatser har större utrymme för lättbegripliga väderpresentationer skapats i TV. Han har också banat väg för mer utförliga faktaprogram för både barn och vuxna med fokus på väder och klimat. Pär Holmgren har haft stor betydelse för klimatdebatten och har med starkt engagemang arbetat för att uppmärksamma pågående klimatförändringar och människans betydelse för dessa. Genom att förklara komplexa vetenskapliga samband på ett begripligt sätt har kunskapen och intresset för klimat, väder och atmosfär ökat. Han är också författare/medförfattare till ett antal böcker med inriktning mot hållbar utveckling av samhället, anpassade för olika målgrupper.

Fabiola Gianotti är sedan 1994 anställd som fysiker vid CERN där hon för närvarande leder ATLAS-experimentet vid den stora hadronkollideraren LHC.  Hennes mycket framgångsrika forskning vid CERNs partikelkolliderare har avsett bland annat Higgsbosoner och supersymmetriska partiklar. Gianotto har visat djup förståelse för vad ledningen av ett modernt stort elementarpartikelfysikexperiment kräver av strategisk planering och klara vetenskapliga prioriteringar. ATLAS-experimentet, i vilket forskare vid Uppsala universitet är starkt engagerade, fungerar över all förväntan och befinner sig för närvarande i ett utomordentligt spännande skede i vilket avgörande frågor om materiens krafter och minsta beståndsdelar, bl.a. existensen av en Higgsboson, kommer att få sina svar.

Mikhail Katsnelson, professor vid Radboud University, Nederländerna, har en mycket bred forskningsprofil inom fasta tillståndets teori, vilket inkluderar mångkroppars fysik, gitterdynamik, magnetism, supraledning och elektronstruktur samt spektroskopi. På senare år har hans arbeten på det två dimensionella materialet grafen rönt stor uppmärksamhet. Han har en ledande ställning inom detta fält och samarbetar även med professor Andre Geim och Konstantin Novoselov, som fick Nobelpriset i fysik 2010.

Kontaktpersoner och värdar: Professor Tord Ekelöf (för Gianotti), tel: 018-471 59 46, 070-425 02 10, tord.ekelof@physics.uu.se, professor Anna Rutgersson (Holmgren), tel: 018-471 25 23, anna.rutgersson@met.uu.se eller Olle Eriksson (Katsnelson), tel: 018-471 36 25, olle.eriksson@physics.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se