Skip to main content

Teologerna utser två nya hedersdoktorer

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 13:05 CET

En är en internationellt ledande forskare i etik, den andre inom det
tvärvetenskapliga forskningsfältet religion, litteratur och kultur.
Teologiska fakulteten har utsett professorerna Nigel Dower och David Jasper
från Skottland till nya hedersdoktorer.


Nigel Dower är professor i filosofi vid universitetet i Aberdeen,
Skottland, och president för The International Development Ethics
Association. Han har i sin forskning fokuserat på sådana etiska problem som
hör samman med den globala miljön, fattigdom och global ekonomisk
utveckling, liksom med internationella relationer och internationell
säkerhet. I ett stort antal böcker har han på ett filosofiskt
välreflekterat sätt argumenterat för en kosmopolitisk uppfattning, i vilken
världen utgör en helhet där individer och stater har ett moraliskt ansvar
för andra individer och samhällen i världen. Nigel Dower har under senare
år samarbetat med etiker i Uppsala kring ekonomisk etik, global rättvisa,
hållbar utveckling och global etik.

David Jasper är professor i litteratur och teologi vid universitetet i
Glasgow, Skottland, och ledare för dess Centre for the Study of Literture,
Theology and the Arts sedan 1980. Genom International Society for Religion,
Literature and Culture har han utvecklat samarbetet med svenska forskare.
David Jasper är nyligen invald i Royal Society of Edinburgh. Hans
forskningsintressen är mångsidiga och inkluderar bland annat Bibeln och
litteraturen, ökenfädernas teologi, samt religion och film. De stora
frågorna i hans omfattande författarskap handlar om hermeneutik,
postmodernitet och religionens konstnärliga uttryck.


För mer information, kontakta Carl-Henric Grenholm (ang Nigel Dower), tel:
018-471 21 77, e-post: Car-Henric.Grenholm@teol.uu.se, eller Carl Reinhold
Bråkenhielm (ang. David Jasper), tel: 018-471 21 98, 070-425 02 51, e-post:
Brakenhielm@teol.uu.se

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder:
http://info.uu.se/press.nsf/pm/teologerna.utser.id135.html