Skip to main content

Tingen kan berätta om det sociala livet för 5000 år sedan

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:54 CET

Fysiska lämningar som arkitektur, keramikföremål och gravar kan ge
värdefull kunskap om hur man levde i förhistorisk tid, men beskrivningar av
tingen säger inte allt. Erika Weiberg har tagit analysen ett steg längre
och skapat en bild av hur det sociala livet i förhistoriens Grekland kan ha
sett ut. Hennes avhandling granskas vid Uppsala universitet den 17
februari.


- Mitt mål har varit att befolka de miljöer som arkeologer har grävt
ut. Jag ville synliggöra de människor som i sitt dagliga liv har använt,
skapat och agerat i förhållande till de arkeologiska lämningar som vi
baserar våra tolkningar på, berättar Erika Weiberg.

Hon har i sin studie utgått från materiella lämningar från den tidiga
bronsåldern, den så kallade tidighelladiska perioden kring år 3100-2000
f.Kr. Genom att beskriva hur människorna interagerade med varandra och med
sin omgivning visar Weiberg hur de sociala och materiella förhållandena
påverkade och påverkades av människornas handlande.

- Man valde till exempel ofta att bo där andra hade bott förut, och här
spelade den tidigare bebyggelsens historia troligen en roll. Människorna
gjorde hela tiden val i fråga om hur man skulle förhålla sig till det
förflutna och till omgivningarna i stort. En del förstörda hus återskapades
på grunden av de gamla, medan andra jämnades med marken och området gavs
ett helt nytt utseende, förklarar hon.

Studien består av tre delar som behandlar huset, det förflutna samt gravar
och gravfält. Weiberg diskuterar bland annat på vilket sätt människornas
liv påverkades av hur och var de bodde, av deras personliga förflutna samt
av andra, tidigare händelser. Förhållandet mellan liv och död är ett annat
ämne som tas upp. Avhandlingen innehåller bland annat en fiktiv berättelse
om ett dödsfall, och om de frågor och handlingar som blev aktuella när
någon dog.

- Genom att synliggöra människorna i förhållande till den materiella
kulturen synliggör vi också de likheter och skillnader som kan finnas med
vårt eget dagliga liv, säger Erika Weiberg.

För mer information, kontakta Erika Weiberg, 018-471 75 53, e-post:
Erika.Weiberg@antiken.uu.se

Läs avhandling på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-7448


Länk till pressmeddelande med eventuella bilder:
http://info.uu.se/press.nsf/pm/tingen.kan.id147.htmlPressinformatör
Johanna Blomqvist

E-post johanna.blomqvist@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 19 32
Mobil: 070-425 08 64
Fax: 018-471 15 20
Adress: Box 256, 751 15 Uppsala