Skip to main content

Tre nya vicerektorer vid Uppsala universitet

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2008 13:20 CEST

Rektor har utsett nya vicerektorer för de tre vetenskapsområdena vid Uppsala universitet. Från och med den 1 juli blir Margaretha Fahlgren ny vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, Britt Skogseid för medicin och farmaci och Joseph Nordgren för teknik och naturvetenskap. Vid utbildningsvetenskapliga fakulteten fortsätter Caroline Liberg som dekanus.

- Eftersom vi på Uppsala universitet har som mål att öka andelen kvinnor i ledande positioner är det speciellt glädjande att kunna utse två nya kvinnliga vicerektorer, säger rektor Anders Hallberg.

Margaretha Fahlgren är dekanus för historisk-filosofiska fakulteten, föreståndare och forskningsledare för Centrum för genusvetenskap samt professor i litteraturvetenskap. I sin forskning har hon fokuserat på litteratur och genus, och forskar nu på samtida populärlitteratur. Hennes forskning omfattar såväl enskilda författarskapsstuder som genreundersökningar. Sedan 2007 leder hon även det femåriga excellensprogrammet Nature/Culture Boundaries and Transgressive Encounters vid Centrum för genusvetenskap. Hon är vice ordförande i styrelsen för Högskolan i Gävle och medlem av konsistoriet vid Uppsala universitet.

Britt Skogseid är specialist i internmedicin och endokrinologi och innehar tjänst som överläkare och professor i tumörbiologisk endokrinologi. Hon är också prodekanus för forskarutbildningen inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Hon har tidigare varit studierektor för forskarutbildningen vid den medicinska fakulteten och rektorsråd för forskarutbildningen vid Uppsala universitet, samt vetenskaplig sekreterare i Svensk endokrinologisk förening. Britt Skogseid forskar just nu om molekylära processer vid tumörutveckling i hormonproducerande organ. Dessutom driver hon en internationell randomiserad fas III-studie där man jämför överlevnaden vid olika cellgiftsbehandlingar av binjurebarkscancer.

Joseph Nordgren är professor i mjukröntgenfysik sedan 1988. Hans forskning har främst innefattat studier av elektronstruktur i molekyler och kondenserad materia med användning av mjuk röntgenstrålning. Han har haft flera förtroendeuppdrag inom och utanför universitetet, bland annat som sektionsdekan i fysik, beredningsgruppsordförande vid Vetenskapsrådet och som ledamot i ett antal internationella rådgivande organ. Nordgren är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och ordförande i Nobelkommittén för fysik. Under 2006-2007 har han på rektors uppdrag planerat och lett en omfattande utvärdering av forskningen vid Uppsala universitet, Kvalitet och förnyelse 2007.

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser och har ingått i universitetsledningen de tre senaste åren i egenskap av dekanus för utbildningsvetenskapliga fakulteten, ett uppdrag till vilket hon nu omvalts. Hon är ordförande i det nationella Lärarutbildningskonventet och har varit styrelseledamot av flera språkvetenskapliga föreningar, ledamot av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och haft uppdrag som vetenskaplig expert vid Skolverket. Hon forskar om barns och ungas tal- och skriftspråkliga utveckling, och fick Uppsala universitets pedagogiska pris 1998.

Ställföreträdare för dessa är professorn i kyrkovetenskap Sven-Erik Brodd (humaniora och samhällsvetenskap), professorn i seismologi Roland Roberts (teknik och naturvetenskap) och universitetsadjunkt Ingela Frost vid institutionen för biologisk grundutbildning (utbildningsvetenskap). Ställföreträdaren inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci utses senare.

Vicerektorerna och dekanus för utbildningsvetenskapliga fakulteten väljs för tre år och ingår i universitetsledningen tillsammans med rektor, prorektor och universitetsdirektören.

Kontakt:

Margaretha Fahlgren, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
018-471 57 70, e-post: Margaretha.Fahlgren@gender.uu.se

Britt Skogseid, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
018-611 37 68, e-post: Britt.Skogseid@medsci.uu.se

Joseph Nordgren, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
018-471 35 54, 070-425 02 66, e-post: Joseph.Nordgren@fysik.uu.se

Caroline Liberg, utbildningsvetenskapliga fakulteten
018-471 22 98, 070-425 00 44, e-post: Caroline.Liberg@did.uu.se

Bifogade filer

PDF-dokument