Skip to main content

Två hedersdoktorer utses vid teologiska fakulteten

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 10:48 CEST

Ruben Apressyan, professor i etik vid Rysslands Vetenskapsakademi, och Saba Mahmood, professor vid University of California, Berkely, har utsetts till nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets teologiska fakultet.

Ruben Apressyan är professor i etik vid filosofiska institutionen vid Rysslands Vetenskapsakademi, Moskva, och har en framträdande roll i flera forskningsstrategiska sammanhang i Ryssland och Europa. Han förenar ett framgångsrikt akademiskt arbete med ett stort samhällsengagemang och deltar aktivt i samhällsdebatten i Ryssland.  

Apressyan har gjort framstående forskningsinsatser inom etisk teori och tillämpad etik och har ett djupt engagemang i den vetenskapliga dialogen mellan ryska och europeiska etiker. Hans forskning spänner över ett stort fält från etisk teori till frågor om etiska dimensioner av fred, miljö och utbildning. Ett av hans prioriterade vetenskapliga intressen är relationen mellan filosofisk etik och etiken inom kristen tradition. Hans forskning visar hur ett mångvetenskapligt samarbete kan berika analysen och utveckla teorin, samtidigt som det bidrar till samhällsutvecklande projekt.

Läs mer http://eng.iph.ras.ru/apressyan.htm

Saba Mahmood, professor i sociokulturell antropologi vid University of California, Berkeley, är en tongivande forskare inom spänningsfältet religion och sekulär politik i postkoloniala samhällen. Hon har bland annat bidragit med nyskapande forskning kring lagstiftning om religionsfrihet och genus/sexualitet. Inom detta område har hon bland annat gjort en banbrytande studie om fromma muslimska kvinnor i Egypten där hon påvisar begränsningar med den feminism som formulerats inom det liberalt sekulära paradigm som dominerar i Västeuropa.

Med postkolonial kritik problematiserar hon detta paradigm som även exporterats till många tidigare kolonier. Hon analyserar bland annat liberala gränsdragningar mellan etik och politik, frihet och ickefrihet, religion och sekularitet samt mellan aktörskap och underkastelse.

Läs mer: http://anthropology.berkeley.edu/users/saba-mahmood

För mer information, kontakta professor Eva Hellman (ang Mahmood), tel: 018-471 26 94, eva.hellman@teol.uu.se och professor Elena Namli (ang Apressyan), mobil: 070-167 95 02, elena.namli@ucrs.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se