Skip to main content

Två nya hedersdoktorer utsedda av teologerna

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 10:50 CEST

Professor Pui Lan Kwok, pionjär inom asiatisk feministteologi, samt professor Per-Arne Bodin, professor i slaviska språk och specialist på ryskortodoxa kyrkan, har utsetts till hedersdoktorer vid teologiska fakulteten.  

Professor Pui Lan Kwok är en internationellt framstående och mångsidig forskare och pionjär inom framför allt asiatisk feministteologi. Hennes forskning omfattar vidare kinesisk kyrkohistoria, religionsdialog och postkolonial kritik. Hon har sin doktorsgrad från Harvard och är nu verksam vid Episcopal Divinity School i Boston, USA. Kwok är författare till en rad betydelsefulla böcker, bland annat Chinese Women and Christianity, som är en uppskattad kursbok i kyrko- och missionsstudier.

Professor Per-Arne Bodin, verksam vid slaviska institutionen vid Stockholms universitet, är en ledande specialist på slaviska språk och slavisk kultur i Norden. Ett av hans främsta intressen är den ryska kulturen och han är internationellt känd för sina djupa kunskaper om den ryska ortodoxa kyrkan, dess historia och teologi. I sin många böcker i ämnet presenterar Bodin den ryska ortodoxa kulturen och förmedlar dess särart och nyanser. Hans forskning spänner över ett brett fält från de slaviska språken till den nutida politiska situationen i Ryssland. Bodin är en flitig skribent även på kultursidorna och har bidragit till att teologin fått större genomslag i den svenska kulturdebatten.

För mer information kontakta värdarna: Professor Kajsa Ahlstrand (ang Kwok), tel: 018-471 21 97, kajsa.ahlstrand@teol.uu.se, eller Carl-Henric Grenholm (ang Bodin), tel: 018-471 21 77, carl-henric.grenholm@teol.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se