Skip to main content

Två nya hedersdoktorer vid teologiska fakulteten

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 11:32 CEST

Teologiska fakulteten har utsett två nya hedersdoktorer: professor Ronald F Inglehart från University of Michigan, USA, samt professor Ulrich Luz från Berns universitet i Schweiz.

Ronald F Inglehart har under de senaste 30 åren varit en av de världsledande forskarna inom jämförande kulturforskning. Flera av hans böcker har haft central betydelse inom den internationella forskningen om kultur- och värderingsförändringar. Han har under de senaste tio åren visat stort intresse för den religiösa kulturen och har också ägnat jämställdhetsfrågor stor uppmärksamhet. Inglehart har haft stor betydelse för utvecklingen av World Values Survey, en av de största jämförande kulturstudier som någonsin genomförts, och har medverkat till att ge den religiösa kulturen en framträdande roll i den. Bland annat har för första gången stora intervju-undersökningar gjorts i islamiska länder som Algeriet, Marocko, Egypten, Iran, Irak och Indonesien.

Ulrich Luz studerade teologi i Zürich och efter prästvigningen fortsatte han med doktorandstudier. Han har sedan varit professor i Nya testamentets exegetik i Göttingen (1972-1980) och därefter i Bern (1980-2003) och även undervisat i Rom. Han har sedan unga år medverkat till att etablera kontakter med kollegor i dåvarande Sovjetblocket och var den drivande kraften när exegetiska bibliotek byggdes upp vid de statliga universiteten i S:t Petersburg och Sofia. Ulrich Luz har en omfattande vetenskaplig produktion med fokus på Matteus, judisk-kristna relationer och fredsfrågor. Hans mest betydande verk är hans kommentarer till Matteusevangeliet i fyra band.

Promotionen äger rum den 27 januari.


Anneli Waara