Skip to main content

Unik civilingenjörsutbildning i medvind 10-årsjubilerar

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 09:57 CET

Större bredd är ofta ett önskemål från arbetsgivarehåll när civilingenjörers utbildning diskuterats i olika sammanhang. Utöver tekniskt kunnande ställer arbetslivet krav på helhetssyn, affärstänkande och kommunikationsförmåga. Denna vecka firar Uppsala universitets tvärvetenskapliga civilingenjörsutbildning ”System i teknik och samhälle” tio år och konstaterar att den blivit en succé.

Civilingenjörer är eftertraktade inom näringslivet med sitt tekniska kunnande och får ofta avancerade och spännande jobb. Arbetsgivare har dock efterlyst en bredare utbildning, som leder till bättre systemtänkande i ett större sammanhang. Svaret från Uppsala universitet var år 2000 ”System i teknik och samhälle”, en utbildning som blivit en stor framgång.

-    Våra STS-studenter har ett stort tekniskt intresse kombinerat med ett starkt samhällsengagemang. Signalerna från arbetsgivarna har varit positiva. Många av de företag som anställt STS-are vill gärna anställa fler, säger en nöjd Elísabet Andrésdóttir, programansvarig för utbildningen.

Inför tioårsjubileet har man i en enkätstudie tagit reda på vad tidigare studenter gör idag, och hur de ser på sin utbildning. Resultaten är överlag mycket positiva. De 60 utexaminerade studenterna som svarade på enkäten (50 % svarsfrekvens) finns idag på 41 olika företag och arbetar bland annat som konsulter, analytiker och utredare. Många företag som har anställt en STS-ingejör tar ofta in fler med just denna utbildning. De förbättringsförslag som kom fram i undersökningen är till stor del redan genomförda, vilket självklart känns tillfredställande för programledningen.

- Men självklart fortsätter vi att utveckla utbildningen för att möta aktuella behov på arbetsmarknaden, säger Elísabet Andrésdóttir.

Utbildningen är femårig och kombinerar tekniskt avancerade kurser med en tredjedel humaniora och samhällsvetenskap. Könsfördelningen är jämn och skapar bra stämning i grupperna. Företagsekonomi, filosofi, kulturgeografi, ekonomisk historia och idé- och lärdomshistoria ingår, vilket ger studenterna flera olika perspektiv på teknikens plats i samhället. Ska samhället dra nytta av avancerad teknik i framkant krävs att den integreras i samhället på ett bra sätt.

-    Då behövs helhetssyn och kommunikationsförmåga. Det gäller att se sambanden mellan teknikutveckling och teknikanvändning – något som viktigt inom exempelvis inom riskhantering och flera andra områden, säger Elísabet Andrésdóttir.

Välkomna att träffa studenter, lärare och alumner under jubileumsvecka, som bjuder på en kombination av nytta och nöje, med föredrag, alumnpub och företagsträffar.

Intervjukontakter med studenter, lärare, alumner eller arbetsgivare kan förmedlas.

För mer information, kontakta Elísabet Andrésdóttir, tel: 018-471 32 22, elisabet.andresdottir@math.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se