Skip to main content

Universitetet har medvind och växer

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 13:19 CET

2012 var ett framgångsrikt år för Uppsala universitet med nyanställningar och framgång i konkurrensen om externa forskningssanslag.

Av årsredovisningen för 2012 framgår att det genomsnittliga antalet anställda ökat med drygt 800 sedan 2008, varav 240 under 2012.  Antalet publikationer har ökat med cirka 20 procent under samma tidsperiod. Söktrycket är högre än någonsin men antalet helårsstudenter minskar samtidigt för första gången på fem år (22 909 helårsstudenter; -2,2 %).

-   Uppsala universitet har en mycket positiv utveckling, med stora framgångar inom forskningen och vi har en större efterfrågan på våra utbildningar än någonsin. Därför är det synd att vi inte får ta emot fler av alla dessa unga som vill utbilda sig hos oss, säger Eva Åkesson, rektor.

Under året har Uppsala universitet fortsatt att jobba med kvalitetsutveckling inom alla verksamheter. Det treåriga egeninitierade projektet KrUUt (Kreativ utbildningsutveckling vid Uppsala universitet) har avslutats under året. En positiv effekt är att det lett till idéspridning över områdes- och fakultetsgränser. Universitetet har också jobbat strategiskt med internationalisering och kompetensförsörjning, den kanske enskilt viktigaste faktorn för fortsatt framgång.

Även inom jämställdhetsområdet är utvecklingen positiv. Av nyrekryterade professorer är hela 41 procent kvinnor, vilket med god marginal överstiger regeringens mål (36 % av nyanställda professorer). Av befordrade professorer är ca 27 procent kvinnor.

Positivt är också att antalet utresande svenska studenter ökar. När det däremot gäller universitetets ambitioner att öka andelen studenter på avancerad nivå är målet ännu inte uppnått. En viktig orsak är att andelen minskade efter införandet av studieavgifter för studenter utanför EU/ESS-området.

-   Vi ser att fler och fler söker sig till oss, men det kommer att ta tid innan vi har nått upp till samma nivå som innan studieavgifterna infördes. Uppsala universitet är ett globalt universitet och det ska avspeglas i vår studiemiljö. Men vi är väldigt glada åt den positiva trenden att flera av våra svenska studenter väljer att läsa delar av sin utbildning i ett annat land, säger Eva Åkesson.

Det ekonomiska resultatet i årsredovisningen visar ett överskott på 31 miljoner kronor, vilket är betydligt mindre än 2011 (106 milj). Det visar att anslagsmedlen snabbare omsätts i forskning och utbildning, vilket är positivt. Underskottet inom utbildningen är 40 miljoner kronor, på grund av att anslagets takbelopp minskat samtidigt som utbildningsvolymen inte hunnit minska i samma utsträckning.

Mer information: Eva Åkesson, tel: 018-471 33 10, efter kl 14.00 eller planeringschef Anna Wennergrund, tel: 018-471 18 11, 070-425 00 32, anna.wennergrund@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se