Skip to main content

Universitetet påbörjar planering för 2011

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 12:28 CEST

Under dagens konsistoriesammanträde påbörjades en diskussion inför verksamhetsplaneringen för 2011 – ett år då universitet får en ny, delvis friare organisationsform och studieavgifter för utomeuropeiska studenter införs.  Beslut fattades om att starta ett nytt kandidatprogram inom freds- och utvecklingsstudier nästa höst.

Med ett resultat som innebär ett överskott på 142 miljoner kronor vid halvårsskiftet ser det ekonomiska läget ljust ut inför nästa år. Vetenskapsområdena har tagit fram handlingsplaner för användningen av ackumulerade överskott inom forskningen. Framför allt ska medlen användas för nyrekryteringar, men också till kompetensutveckling och satsningar på infrastruktur i form av ny utrustning.

Beslut fattades också om att inrätta ett nytt program för freds- och utvecklingsstudier, ett samarbete mellan institutionen för freds- och konfliktforskning och statsvetenskapliga institutionen. Programmet kommer att ha en utpräglad internationell inriktning och innefatta en termins praktik. Universitetet bedömer att arbetsmarknaden är mycket god för kvalificerade utredare/analytiker av samhällslivsfrågor, både i Sverige och internationellt.

Konsistoriet fick också rapport om höstens rekordantagning av studenter och en rad andra lägesrapporter om pågående projekt inom intern styrning och organisation.

För mer information, kontakta kommunikationsdirektör Pernilla Björk, tel: 018-471 75 80, 070-291 15 24, pernilla.bjork@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se