Skip to main content

Universitetet vill se kraftfull satsning på utbildningskvalitet

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 12:08 CET

År 2009 innebar bland annat 1700 fler studenter och ökade resurser till forskningen vid Uppsala universitet. De kommande tre åren vill universitetet framför allt att regeringen ska satsa ytterligare på att förstärka förutsättningarna för ökad utbildningskvalitet.

Under dagens sammanträde i konsistoriet behandlades bland annat årsredovisningen 2009 och budgetunderlaget för 2011-2013. Uppsala universitet visar ett positivt resultat på 211 miljoner kronor för verksamhetsåret 2009. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på att antalet helårsstudenter ökat inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå, och på den kraftiga förstärkningen av resurser till forskningen. Bland annat var universitetet mycket framgångsrikt i konkurrensen om regeringens strategiska forskningsanslag.

-    Uppsala universitet har varit framgångsrika med våra strategiska forskningssatsningar. Detta har resulterat i riktigt stora anslag till starka områden som till exempel energi, livsvetenskap och rysslandsforskning under året, säger rektor Anders Hallberg.

-     De kommande åren är det mycket viktigt att satsa kraftfullt på utbildningskvalitet, inte minst med tanke på den internationella konkurrensen som skärps ytterligare genom införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.

I budgetunderlaget till regeringen för de kommande tre åren föreslår universitetet en ökning av anslagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå på sammanlagt 189 miljoner kronor, varav 106 miljoner från 2011 och ytterligare 83 miljoner från 2012. Framför allt behövs en generell kvalitetsförstärkning för alla utbildningsområden och universitetet föreslår en ökning på 7 procent från 2011. Universitetet vill också på längre sikt behålla den utökning av antalet studieplatser som görs tillfälligt för 2010 och 2011 samt ha ett större finansieringsstöd från regeringen vid avskaffandet av kår- och nationsobligatoriet.

Universitetet avser under året att återkomma till regeringen om ytterligare statlig finansiering av ett fullskaligt nationellt resurscenter för life science tillsammans med Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet; Science for Life Laboratory Stockholm-Uppsala.

Kontaktperson: Pernilla Björk, 070-291 15 24, pernilla.bjork@uadm.uu.se

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se