Skip to main content

Universitetsbibliotekets persiska kulturskatter nu tillgängliga över hela världen

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2013 10:20 CET

I samband med den persiska nyårsdagen är det en stor glädje för Uppsala universitetsbibliotek att kunna meddela att en fullständig katalog över den persiska handskriftssamlingen nu finns tillgänglig, digitalt och i pappersform, på persiska och på engelska. Genom katalogen kan kännedomen om Uppsalas skatter spridas internationellt.

Vid Uppsala universitetbibliotek förvaras en av de förnämsta samlingarna i Europa av orientaliska handskrifter. För 15 år sedan inleddes ett projekt för att undersöka en del av de skatter som förvaras i magasinen, de omkring 350 persiska handskrifterna.

Arbetet har utförts av Ali Muhaddis, iranist och anställd vid Handskrifts- och musikenheten vid universitetsbiblioteket. I sitt utforskande av handskrifterna har han funnit ett stort antal intressanta texter som tidigare varit okända. Bland dem finns många fina prov på persisk skönlitteratur, såsom kärleksdikter och underfundiga berättelser med filosofiskt innehåll.

Ett exempel som Ali Muhaddis gärna lyfter fram är dialogen mellan svärdet och pennan. Den verkar komisk på ytan men har ett allvarligt ärende, eftersom frihet här ställs mot diktatur. Svärdet och pennan debatterar länge och väl om vem av dem som är starkast och har störst inflytande, men slutsatsen blir att samarbete är nödvändigt. 

- Makten och kunskapen måste samverka, annars hamnar landet i kaos, summerar han.

Genom åren har Ali Muhaddis skapat vetenskapliga utgåvor av sammanlagt 53 kortare och längre texter ur den persiska handskriftssamlingen. Nu har han alltså också avslutat sin sammanfattande kartläggning av samlingen som helhet. Hans katalog omfattar ungefär 700 titlar, eller 600 olika texter.

- Jag är glad att världen nu kan upptäcka Uppsala som ett centrum för orientaliska handskrifter i Europa, säger Ali Muhaddis.

Han lyfter gärna ett citat från en av sina forskarkollegor: ”Genom denna katalog har en bro byggts mellan Sverige och de persisktalande länderna.”

För mer information kontakta:
Ali Muhaddis, Handskrifts- och musikenheten, Uppsala universitetsbibliotek, tel. 018-471 29 28
Maria Berggren, enhetschef,  Handskrifts- och musikenheten, Uppsala universitetsbibliotek, tel. 018-471 29 17

Direktlänk till katalogen i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet.

Muhaddis, Ali, Fihrist-i kitāb'hā-yi khaṭṭī-i fārsī dar kitābkhānih-ʼi dānishgāh-i Uppsala. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2012.
Muhaddis, Ali, A concise catalogue of the Persian manuscripts in Uppsala University Library. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2013

Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se