Skip to main content

Uppsala universitet återlämnar kranier till Franska Polynesien.

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 11:55 CEST

Regeringen har nu fattat beslut om att Uppsala universitet får överlåta tre kranier till organisationen Te Tupuna Te Tura i Franska Polynesien. Ärendet har varit under beredning sedan 2011.

- Det är tillfredsställande att vi nu kunnat få ett beslut i denna komplicerade fråga, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

Kranierna kommer från Marquesaöarna i Mikronesien och infördes i Uppsala universitets Anatomiska institutions samling år 1884. År 1997 splittrades samlingen och delar av den överläts till Statens
historiska museer. Kvarvarande delar av samlingen, som förvarats på institutionen för medicinsk cellbiologi (tidigare institutionen för anatomi), överfördes våren 2009 till Museum Gustavianum, som ansvarar för stora delar av universitetets samlingar.

Te Tupuna Te Tura är baserad i Papeete på Tahiti, och har under flera år arbetat med att repatriera mänskliga kvarlevor till Franska Polynesien.

-   Vi har fört kontinuerliga diskussioner med organisationen Te Tupuna Te Tura och vi är överens om att tillsammans planera för den fortsatta processen, säger Anne Ingvarsson-Sundström, förste intendent vid Museum Gustavianum och ansvarig för bland annat de anatomiska samlingarna. Målet är att vi så snart som möjligt ska återföra kranierna på det sätt Te Tupuna Te Tura bestämmer.

Kontaktpersoner vid Uppsala universitet:

Museichef Marika Hedin
tel: 070-167 95 93, e-post: marika.hedin@gustavianum.uu.se

Förste intendent Anne Ingvarsson-Sundström,
tel: 070-425 05 24, e-post: anne.ingvarsson_sundstrom@gustavianum.uu.se


Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se